Tag Archives: Unia Polsko-Slowianska

Wybory uzupełniające do Rady Dyrektorów P-SFUK.

Trwa przedwyborcza gorączka kandydatów ubiegających się o funkcję w Radzie Dyrektorów Polsko- Słowaiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. W piątek odbyło się spotkanie informacyjne z obecną Radą Dyrektorów, w niedzielę z członkami Unii podczas przedwyborczej debaty.

Ponieważ kadencja czterech osób w Radzie Dyrektorów dobiega końca, o te miejsca w wyborach uzupełniających walczy 11-stu kandydatów. W niedzielnej debacie udzieł wzięło pięć osób, które przedstawiły swój program i odpowiadały na grad pytań.

Spotkanie Rady Dyrektorów PSFUK z członkami Unii.

W piątek 27 stycznia w siedzibie Polsko – Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy McGuinness Blvd. odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów z członkami Unii. Zebranie prowadziła Elżbieta Baumgartner 1-szy zastępca przewodniczącej, która rozpoczęła od wykładu na temet bezpieczeństwa pieniędzy powierzonych Unii. Pytań było jednak tak wiele, że przerwano wykład. Zebranych interesowało lokowanie środków finansowych przez Unię, dywidend oraz zwiększenia działań na rzecz oszczędności.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e