Opóźnienia metra mogą kosztować Nowy Jork nawet 398 mln dolarów rocznie

Opóźnienia metra mogą kosztować miasto Nowy Jork nawet 398 mln dolarów rocznie, wynika raportu kontrolera Scotta M. Stringera.

Najnowszy raport biura miejskiego kontrolera wskazuje na ekonomiczne skutki opóźnień nowojorskiego metra. To koszt uderzający w pracowników i przedsiębiorstwa rzędu setek milionów dolarów rocznie.

Według analizy, biorąc pod uwagę najgorsze scenariusze, roczny koszt ekonomiczny opóźnień pociągów może wynieść blisko 400 milionów dolarów. Najgorsza sytuacja przedstawia się na liniach 5, A, 7, F i 4, które generują koszty wynoszące łącznie 140 milionów dolarów rocznie.

Oszacowano, że w zależności od długości opóźnienia i przyjętych założeń, miasto Nowy Jork traci wpływy gospodarcze od 170,2 do 389 milionów dolarów.

Biuro rewidenta księgowego wskazuje na to, że 74 procent badanych pasażerów zgłosiło, że z powodu opóźnień metra spóźniło się do pracy, podczas gdy 65 procent spóźniło się po odbiór swojego dziecko lub też na czas nie przywiozło je np. do szkoły czy przedszkola. 29% stwierdziło, że spóźniło się na wizytę lekarską ze względu na opóźnienia metra. 13 procent pasażerów straciło zarobki, a 2 procent zostało zwolnionych z pracy.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e