Gubernator Cuomo ogłosił konkurs na rozwiązanie problemów przestarzałego systemu metra w Nowym Jorku

Gubernator Andrew Cuomo głosił plan działań, dotyczący wyzwań związanych z transportem w Nowym Jorku. Zaproponował MTA Genius Transit Challenge, międzynarodowy konkurs na rozwiązanie problemów, z jakimi boryka się przestarzały system metra w Wielkim Jabłku.

Biuro gubernatora liczy na pomysły, jak rozwiązać trzy najpoważniejsze problemy metra. Po pierwsze, chodzi o często pojawiające się kłopoty związane z systemem sygnalizacji. Jego usprawnienie wpłynęłoby na szybkość i wydajność metra. MTA mogłoby zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów w godzinach szczytu.
Kolejnym wyzwaniem są przestarzałe wagony metra. W tej kwestii wskazano na modernizację obecnych wagonów, przebudowę istniejących systemów, lepszy program ich konserwacji , utrzymania oraz szybszą dostawę nowych wagonów. Trzecie zagadnienie dotyczy zaprojektowania technologii łączności komórkowej i WiFi, by można było ją zainstalować w całym systemie metra, w tym w tunelach.

Stan Nowy Jork przeznaczy milion dolarów we wszystkich trzech kategoriach na nagrody za najlepsze pomysły, a MTA najprawdopodobniej podpisze kontrakty na te rozwiązania.

W proces selekcji będzie zaangażowanych osiem osób, w tym znane osoby w środowisku akademickim: w tym Daniel Huttenlocher dziekan i wicerektor Cornell Tech.; Kristina Johnson kanclerz – elekt SUNY czy przedstawiciele branży biznesowej, np. prezes i dyrektor generalny firmy Motorola, Greg Brown.

System metra w Nowym Jorku obsługuje 665 mil toru, 24 linie i działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku. Popyt na usługi jest na historycznym poziomie, a liczba pasażerów wynosi 6 milionów osób dziennie. MTA musi wprowadzać innowacje w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania i nadal być ekonomicznym kołem napędowym miasta, stanu i regionu.
Istniejący system sygnalizacji został zaprojektowany ponad sto lat temu, a obecnie wymaga stałej naprawy i jest coraz częściej zawodny.

Większość inwestycji kapitałowych w system sygnalizacji metra koncentrowała się na “state of good repair” – funduszach przyznawane rządom stanowym i lokalnym na terenach zurbanizowanych w celu naprawy i modernizacji szybkich systemów transportu kolejowego i autobusowego, które mają co najmniej siedem lat. Nie skupiano się na zwiększaniu na szybkość i wydajność systemu.

Obecny plan inwestycyjny MTA na kwotę 29,5 miliardów dolarów obejmuje ponad 2,75 miliardów dolarów na sygnały, z czego ponad 1 miliard USD na instalację systemu kontroli komunikacji. Inne inwestycje związane z sygnalizacją, to około 850 milionów dolarów na modernizację sześciu blokad sygnału i 250 milionów dolarów na usprawnienie tradycyjnych sygnałów.
Flota wagonów metra nie została zaprojektowana w najbardziej efektywny sposób. Drzwi otwierają się i zamykają około 7 milionów razy dziennie i są główną przyczyną awarii związanych z wagonami. Wyprodukowanie wagonów metra, najszybciej , jak dotąd zabierało trzy lata. MTA przyspiesza dostarczenie 300 nowych wagonów R179. Pierwsze z nich mają się pojawić jesienią 2017 r., A wszystkie zostaną dostarczone we wrześniu 2018 r. Ponadto New York City Transit przyspieszy dostawę 450 nowych wagonów R211.

Niedawno ogłoszony sześciopunktowy plan MTA dotyczy najczęstszych problemów, z którymi boryka się agencja, wpływających na zakłócenia w obsłudze metra i powodujących dyskomfortu jego pasażerów – w tym blokowanych drzwi, kontrolę systemów sterowania, ogrzewania i klimatyzacji. System tranzytowy wymaga bardziej wszechstronnego, diagnostycznego podejścia opartego na danych, które pozwala na prewencyjną obsługę techniczną niż naprawę.
Z końcem ubiegłego roku, udało się MTA zapewnić łączność telefonii komórkowej i Wi-Fi do każdej stacji w systemie nowojorskiego metra. Jednak połączenia w tunelach są nadal niedostępne. Są one wąskie, co stanowi wyzwanie w pracy z kablami i innymi niezbędnymi urządzeniami Wi-Fi. Standardowe strategie przemysłu wymagałyby całkowitego zamknięcia usługi kolejowej w celu zainstalowania w tunelach sieci Wi-Fi.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w konkursie można znaleźć pod adresem: www.ny.gov/MTAGeniusTransitChallenge .

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e