Władze Nowego Jorku zmieniają politykę dotyczącą molestowania seksualnego

Władze Nowego Jorku zmieniają politykę dotyczącą molestowania seksualnego w miejscu pracy. Prawie tuzin przepisów, które wkrótce staną się prawem, mają na celu ochronę ofiar molestowania seksualnego w miejscu pracy zarówno w administracji publicznej, jak i firmach prywatnych.

Regulacje sprawią, że nie tylko bezpieczniej będzie zgłaszać przypadki molestowania seksualnego, ale także będą one wymagać od firm odbycia szkoleń dotyczących tego tematu.

Burmistrz Bill de Blasio powiedział, że to ustawodawstwo sprawi, że miasto będzie bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze dzięki wzmocnieniu ochrony przed molestowaniem seksualnym.

Nakazano administracji publicznej miasta usprawnienie raportowania i przeprowadzanie szkoleń w kwestii molestowania seksualnego. Komisja ds. Praw Człowieka ma zwiększyć zasięg pomocy, przedłużając przedawnienie w sprawie składania skarg dotyczących molestowania seksualnego z jednego roku do trzy lata. W sektorze prywatnym rozszerzono zakres pracodawców, którzy muszą oferować swoim pracownikom ochronę przed molestowaniem seksualnym oraz zapewnić takie same doroczne szkolenia w tej kwestii, jakie wymagane są w przypadku agencji miejskich.

“Wydłużenie czasu, w którym ofiary molestowania seksualnego mogą składać sprawy w sądzie? Oczywiście, jest to bardzo ważna kwestia” – powiedziała Laurie Morrison, pełnomocnik ds. praw obywatelskich, która reprezentuje pracowników w sprawach o dyskryminację i molestowanie.
Wyraziła jednak również swoje obawy: “Świadomość i wzmocnienie praw nie oznacza absolutnie nic, jest to placebo, chyba że mamy prawodawców, sędziów, administratorów, prokuratorów – wszystkich tych ludzi – także na pokładzie” – powiedziała.

Pakiet przepisów chroniących ofiary molestowania seksualnego przyjęła Rada Miejska. Teraz czeka jedynie na podpis burmistrza Billa de Blasio.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e