Światowy Zlot Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje, iz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zamierza zorganizować na przełomie sierpnia i września 2018 r. kilkudniowy Światowy Zlot Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego zasadnicza część odbędzie się w Warszawie, a głównym przedsięwzięciem będzie udział zaproszonych gości w obchodach Dnia Weterana w dniu 1 września 2018 r.

Urząd, jako organizator obchodów, pokryje koszty transportu, zakwaterowania i wyzywienia weteranów i ich opiekunów.

Dotarcie do jak najszerszego grona weteranów – członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. r. 2014 poz. 496), którzy wstępnie zadeklarują swój udział w obchodach, jest dla Urzędu sprawą priorytetową i niezbędną dla dokonania oceny skali powyzszego przedsięwzięcia. W związku z powyzszym zachęcamy Państwa do zgłaszania chęci udziału w obchodach oraz przekazania swoich danych kontaktowych na adres:
newyork.publicaffair@msz.gov.pl

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e