Senat RP przyjął ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym

Senat RP przyjął bez poprawek ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Tydzień temu przegłosował je Sejm. Teraz trafią one na biurko prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Duda je podpisze.

Za ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa głosowało 60 senatorów, przeciw było 26, 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat zagłosował przeciw wnioskowi o odrzucenie nowelizacji złożonego przez senatorów PO.

Zgodnie z przyjętą ustawą, 15 członków KRS-sędziów zostanie wybranych przez Sejm na wspólną czteroletnią kadencję. Dotąd wybierani byli przez środowiska sędziowskie. Każdy z klubów poselskich ma wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów. Mają być oni wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów. Lista 15 kandydatów ma zostać ustalona przez sejmową komisję. Musi się na niej znaleźć co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku, gdyby się to jednak nie udało, następnie przeprowadzono by głosowanie na tę samą listę, a o wyborze zdecydowałaby bezwzględna większość głosów.

Za ustawą o Sądzie Najwyższym głosowało 58 senatorów. Dwóch senatorów z klubu PiS – Aleksander Bobko i Jarosław Obremski wstrzymało się od głosu. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W Sądzie Najwyższym powstaną dwie nowe izby – Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna – z udziałem ławników, których będzie wybierał Senat. Izba Dyscyplinarna będzie prowadziła postępowania wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

W ustawie przewidziano przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu przez nich 65. roku życia, z możliwością przedłużania ich kadencji przez prezydenta RP.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e