Prezydent RP Andrzej Duda z wizytą w Nowym Jorku

Z wizytą w Stanach Zjednoczonych przebywa prezydent RP Andrzej Duda. Towarzyszy mu małżonka Agata Duda – Kornhauser. Para Prezydencka rozpoczęła swój pobyt w USA od zwiedzenia Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, które znajduje się na Manhattanie w Nowym Jorku. Spotkała się z przedstawicielami organizacji żydowskich, jak również członkami Grupy Europy Wschodniej ONZ. Para prezydencka złożyła też kwiaty przed Pomnikiem Katyńskim w New Jersey.

Pierwszym punktem pobytu pary prezydenckiej w USA była wizyta w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP) – najstarszej na świecie niezależnej, samopomocowej organizacji byłych polskich żołnierzy, która działa nieprzerwanie od 1921 roku. W budynku SWAT mieści się organizacyjne archiwum i powstałe w 1996 roku Muzeum Tradycji Oręża Polskiego.

Do najcenniejszych eksponatów archiwalnych należy kartoteka osobowa ponad 20 tysięcy weteranów z I i II wojny światowej, którzy byli lub są członkami SWAP; wykaz ponad 38 tys. ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Armii Polskiej we Francji z lat 1917-1919; oraz bogata kolekcja fotografii i nagrań audiowizualnych, głównie relacji żołnierskich. W zbiorach muzealnych jest też kolekcja sztandarów, mundurów i odznaczeń, elementów uzbrojenia i wyposażenia żołnierza polskiego z okresu I i II wojny światowej.

W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Para Prezydencka spotkała się z przedstawicielami organizacji żydowskich.

„Rozmówcy zgodzili się, że dzisiaj wielka odpowiedzialność leży po stronie środowisk, którym zależy na dobrych relacjach polsko-żydowskich, tak aby debata nie była zdominowana przez postawy skrajne po każdej ze stron, które ostatnio się pojawiły” – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jednym z głównych powodów wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych jest przewodnictwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska reprezentuje w RB cały region, skupiony w Grupę Europy Wschodniej ONZ, która składa się z 23 państw i 12 proc. wszystkich członków ONZ. W trakcie wspólnego lunchu, Andrzej Duda rozmawiał z ambasadorami państw Grupy Europy Wschodniej (EEG) ONZ, m.in. o ewentualnych reformach Rady i jedności oraz solidarności w Grupie EEG. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Joannę Wronecką z okazji wizyty Prezydenta RP.

W środę po południu, para prezydencka złożyła kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Hołd ofiarom zbrodni oddał też burmistrz Jersey City Steven Fulop.

Z końcem kwietnia, burmistrz Fulop poinformował, że w miejscu, gdzie stoi pomnik , miasto planuje stworzyć park, a postument zostanie tymczasowo przeniesiony i przechowany przez Departament Prac Publicznych. Decyzja ta oburzyła Polonię, bowiem nie była ona konsultowana z polską diasporą. Rozgorzał spór. W tym tygodniu osiągnięto porozumienie w tej sprawie. Monument pozostanie na nabrzeżu, ale będzie przeniesiony 60 metrów od miejsca, w którym się teraz znajduje. Dziś doszło do krótkiego spotkania prezydenta Polski i burmistrza Jersey City. Andrzej Dudał powiedział, że zależy mu na tym, by pomnik pozostał w tym miejscu, gdzie obecnie stoi, na co Fulop odpowiedział, że nie jest to możliwe i najważniejsze jest, by znaleźć dla niego godne miejsce. Prezydent wręczył Fulopowi książkę dotyczącą zbrodni katyńskiej, a on przekazał prezydentowi statuetkę z 1988 r. przedstawiającą pomnik katyński.

Burmistrz Jersey City zaprosił obecnego pod pomnikiem ambasadora RP w Waszyngtonie Piotra Wilczka, by wspólnie z nim obejrzał miejsce, gdzie zostanie przeniesiony pomnik.

Podczas uroczystości złożenia kwiatów obecna była grupa przedstawicieli Polonii, którzy nie zgadzają się z decyzją przeniesienia pomnika. Gdy burmistrz Jersey składał swoją wiązankę skandowano słowo „wstyd”.

Autor pomnika Andrzej Pityński powiedział, że dla niego przeniesienie pomnika o 60 metrów nie ma znaczenia, bo będzie on stan nadal w przestrzeni, w jakiej stoi obecnie – na tle Manhattanu. Zaznaczył, że musi być przeniesiony w jednej całości, bo jeśli zostanie rozczłonkowany może się zniszczyć.

Monument upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej popełnionej w 1940 roku przez radziecką policję polityczną NKWD na polskich jeńcach wojennych na polecenie Biura Politycznego KC WKP(b).

Pomnik ma wysokość ok. 12 metrów, składa się z granitowego cokołu o wadze 120 ton, na którym znajduje się wykonana z brązu postać zakneblowanego żołnierza z rękami związanymi z tyłu, z wbitym w plecy bagnetem nasadzonym na karabin . Rzeźba żołnierza ma wagę 6 ton. Na przedniej części cokołu znajduje się napis KATYŃ i data 1940, a na jego wschodniej części płaskorzeźba upamiętniająca głodujących Polaków zesłanych na Syberię.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e