Raport: liczba skarg na hałas w Nowym Jorku wzrosła dwukrotnie w ciągu pięciu ostatnich lat

W ciągu pięciu ostatnich lat, liczba skarg na hałas w Nowym Jorku wzrosła dwukrotnie. Według najnowszego raportu, nocne życie w mieście przyprawia niekiedy o zawrót głowy.

Kontrola przeprowadzona przez biuro rewidenta stanowego wykazała, że liczba zażaleń związanych z hałasem w barach, klubach i innych miejscach działających w godzinach nocnych, które zgłaszano na numer 311 wzrosła z 38 000 w 2010 r., do ponad 93 000 w 2015 r.

Stanowy rewident Thomas DiNapoli wezwał Liquor Authority – agencję powołaną w celu regulowania, kontroli produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych w Nowym Jorku do podjęcia działań przeciwko powtarzającym się naruszeniom.

“Firmy, na które wpłynęły setki skarg spotykają małe reperkusje, lub nie ma ich wcale. Przez wzgląd na mieszkańców miasta, trzeba podjąć więcej działań w kwestii hałaśliwych klubów i barów” – powiedział DiNapoli.

W raporcie wykazano, że na 277 firm zgłoszono 100 lub więcej skarg.
Raport DiNapoli zawiera dane dotyczące 30 klubów nocnych w Chinatown i Lower East Side, które w ciągu pięciu lat zebrały 13 000 skarg.

W tym czasie, około 141 spraw zostało wniesionych przeciwko klubom do Liquor Authority. Ale agencja zajęła się tylko 32 przypadkami miejsc, na które notowano zażalenia związane z hałasem.

DiNapoli powiedział, że stan nie ma dostępu do danych miejskiej infolinii 311 i nie może adekwatnie oszacować skarg w wystarczającym stopniu.
Zalecił Liquor Authority sformalizowanie procesu, by przeanalizować te dane.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e