Radny z Brooklynu chce zakazać pracodawcom żądania od pracowników odpowiadania na nienaglące e-maile, wiadomości tekstowe

Technologia, która kiedyś obiecywała wolność od pracy, dla wielu pracowników stała się kulą u nogi i łańcuchem, zacierając granice między godzinami służbowymi, a czasem wolnym. Jeden z członków Rady Miasta Nowego Jorku chce temu położyć kres.

Propozycja Rafaela Espinala – Demokraty, który reprezentuje części Brooklynu zakazuje pracodawcom żądania od pracowników odpowiadania na nienaglące e-maile, wiadomości tekstowe i inną komunikację cyfrową poza zwykłymi godzinami pracy. Przepisy zakazywałyby także odwetu wobec pracowników, którzy zdecydowali się na wyłączenie się z sieci.

Niedawno przedstawione ustawodawstwo jest dopiero na początkowym etapie, a pierwsze wysłuchania w komisji w tej sprawie spodziewane są w czerwcu, a osoby Wiele osób wątpiących zastanawia się, jak to może działać, zwłaszcza w nieustannie tętniącym życiem Nowym Jorku.

Radny wnioskodawca, Rafael Espinal powiedział, że ustawa jest potrzebna, ponieważ miasto, które nigdy nie śpi, nie powinno być miastem, które nigdy nie przestaje działać.

“Praca przeniosła się do naszego osobistego życia” – powiedział. “Po opuszczeniu biura jesteśmy zawsze podłączeni do naszych telefonów lub komputera”.
Powiedział, że ważne jest, aby ludzie mogli “narysować wyraźną granicę między miejscem pracy a życiem osobistym, by dać im czas na nawiązanie kontaktu z rodziną, przyjaciółmi, zmniejszenie poziomu stresu i możliwość powrotu do pracy i wykonać ją na swoim optymalnym poziomie”.

Przepisy obejmowałyby prywatne firmy zatrudniające więcej niż 10 pracowników. Istniałyby wyjątki w przypadku niektórych rodzajów prac wymagających kontaktu z ludźmi. W razie nagłej sytuacji szefowie nie będą mogli żądać od pracowników sprawdzania wiadomości e-mail lub wiadomości służbowych poza godzinami pracy.
Firmy, które naruszyły regułę, musiałyby zapłacić grzywnę w wysokości co najmniej 250 USD od zdarzenia.

Espinal powiedział, że zainspirowała go francuska ustawa, która weszła w życie w tym roku, co dało pracownikom prawo do ignorowania komunikacji służbowej poza godzinami pracy.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e