Quinnipiac: Większość amerykańskich wyborców nie akceptuje planu podatkowego GOP

Republikański plan podatkowy, nad którym pracuje Kongres USA, przyniesie korzyść najbogatszym, tak twierdzi 64 procent amerykańskich wyborców, podczas gdy jedynie 24 procent jest zdania, że z planu skorzysta klasa średnia, a 5 procent że ci, którzy mają niskie dochody, wynika z sondażu Quinnipiac.

53-29 procent amerykańskich wyborców nie zgadzaja się z planem podatkowym GOP.
41 procent respondentów jest zdania, że reformie podatkowej przygotowanej przez Republikanów zwiększą się ich podatki, 20 procent twierdzi, że się obniżą, a 32 procent, że zmiany nie będą miały na nich dużego wpływu.

47-39 proc. respondentów biorących udział w badaniu stwierdziło, że Partia Demokratyczna może przeprowadzić lepszą reformę podatkową.

Pracę prezydenta Donalda Trumpa oceniło źle 58 procent pytanych. 35 było przeciwnego zdania. 56 – 40 procent uważa, że Trump nie nadaje się na prezydenta.

Opieka zdrowotna jest najważniejszym problemem, z którym dziś boryka się kraj, takiego zdania jest 18 procent badanych. 17 procent wymieniło gospodarkę, 13 procent politykę zagraniczną, podczas gdy 11 procent terroryzm, a 10 procent stosunki rasowe.

50-36 procent amerykańskich wyborców, w tym 44-36 procent wśród niezależnych chciałoby, aby Demokraci przejęli kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA w 2018 r. 51-37 procent, w tym 45-38 procent wśród niezależnych wyborców twierdzi, że chcieliby, aby to Demokraci przejęli kontrolę nad Senatem USA w 2018 roku.

Respondenci są ściśle podzieleni w kwestii tego, jak media traktują prezydenta Trumpa: 47 procent powiedziało, że “uczciwie”, a 48 procent, że “niesprawiedliwie”.

63 – 33 procent sądzi, że Trump traktuje media “niesprawiedliwie”.

Badani wypowiedzieli się też na temat ewentualnej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 r. 59 procent odpowiedziało, że tak było, 32 procent jest odmiennego zdania na ten temat.
Sondaż przeprowadzono w dniach 29 listopada – 4 grudnia przez Uniwersytet Quinnipiac wśród 1 508 wyborców w całym kraju. Margines błędu +/- 3,1 punktu procentowego.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e