Quinnipiac: Poparcie dla prezydenta Trumpa na rekordowo niskim poziomie

Po ataku rakietowym w Syrii, Amerykańscy wyborcy dobrze ocenili tę decyzję Donalda Trumpa, co miało odzwierciedlenie w sondażu poparcia dla prezydenta. W najnowszej ankiecie Uniwersytetu Quinnipiac, otrzymał on jednak pozytywną ocenę na rekordowo niskim poziomie. Na te wyniki z pewnością miały wpływ głosy białych wyborców bez wykształcenia, białych mężczyzn i niezależnych wyborców, dotąd przychylnych prezydentowi.

Nowa ankieta przeprowadzona przez Uniwersytet w Quinnipiac wykazała, że 58 procent Amerykanów odnosi się z dezaprobatą do działań prezydenta Donalda Trumpa. Tylko 36 procent badanych akceptuje jego pracę.
Prezydent traci poparcie wśród niezależnych wyborców i grup, które są ważnymi częściami jego elektoratu.
W połowie kwietnia 57 do 38 procent białych Amerykanów bez wykształcenia akceptowało Trumpa, na początku maja popierało go 51-39 proc. ankietowanych. Dziś 47 procent aprobuje działania prezydenta, a 46 procent ich nie pochwala.

Odsetek negatywnych ocen prezydenta wynosi wśród niezależnych wyborców 29 – 63 procent, w porównaniu z 38 – 56 procent w dniu 19 kwietnia;.

19 kwietnia 53 do 41 proc. białych mężczyzn akceptowało działania prezydenta Trumpa, dziś z jego pracy zadowolonych jest 48 proc. tej grupy badanych, a 46 proc. je krytykuje.

W ankiecie Quinnipiac, respondenci wyrazili też swoje opinie na temat osobistych cech prezydenta. Tylko 33 procent twierdzi, że jest on uczciwy, 61 proc. jest zdania przeciwnego.
56 procent badanych twierdzi, że ich nie ma on dobrych umiejętności przywódczych.
59 do 38 badanych uważa, że nie troszczy się on o Amerykanów. 66-29 wyborców postrzega go jako niezrównoważonego człowieka. 62 do 35 proc. jest zdania, że Donald Trump to silna osobowość, a 56 do 41 twierdzi, że jest on inteligentny. Większość Amerykanów stwierdziło, że nie podziela on ich wartości (64-32). W kwestii traktowania przez prezydenta mediów informacyjnych, 65-31 badanych ocenia, że traktuje on te je źle.

57 procent badanych ufa mediom, a jedynie 31 procent prezydentowi Trumpowi. Nawet 17 procent republikanów wskazało w ankiecie na media, a nie na swojego prezydenta, gdy ich o to zapytano.

Badanie przeprowadzono w dniach 4 – 9 maja, na grupie 1.078 wyborców w całym kraju. Marginesem błędu +/-3 punkty procentowe.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e