Prokuratura nie złożyła zażalenia na postanowienie sądu o niedopuszczalności ekstradycji do USA R. Polańskiego

Prokuratura w Krakowie nie złożyła zażalenia na decyzję sądu, zgodnie z którą jego ekstradycja do USA jest niedopuszczalna. Osateczny termin minął w czwartek.

„Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie przez Sąd Okręgowy
w Krakowie, a także analiza treści uzasadnienia orzeczenia tegoż Sądu z dnia 30.10.2015 roku pozwala uznać stanowisko Sądu o odmowie wydania Romana Polańskiego władzom amerykańskim za słuszne”
– czytamy na stronie internetowej Prokuratury w Krakowie.

„W szczególności prokuratura nie znajduje argumentów pozwalających skutecznie zakwestionować wyrażony przez Sąd pogląd o możliwości (w sytuacji wydania ściganego) naruszenia bezwzględnej przeszkody ekstradycyjnej określonej w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności tj. prawa do rzetelnego procesu sądowego., zwłaszcza w kontekście ujawnionych przez Sąd Okręgowy licznych nieprawidłowości procedowania w tej sprawie przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości”.

Gdyby jednak zdecydowano o złożeniu zażalenia, sprawą musiałby się zająć sąd apelacyjny. Jesli zapadłaby inna decyzja niz ta, którą podjął sąd niższej instancji, ekstradycja reżysera do Stanów Zjednoczonych byłaby możliwa.

Z końcem października odrzucił ją sąd w Krakowie. Wniosek uznano za “niedopuszczalny”. W postanowienie sądu argumentowano, że byłoby to bezprawne pozbawienie wolności. Stronom przysługiwało złożenie zażalenia do sądu wyższej instancji.

Roman Polański został uznany przez amerykański sąd za winnego uprawiania seksu z nieletnią. Został oskarżony o zgwałcenie 13-letniej wówczas Samanthy Gailey (obecnie Geimer). Zawarł ugodę z prokuraturą, w której przyznał się do stosunków seksualnych z nieletnią podczas sesji zdjęciowej w Los Angeles. W 1977 roku Polański spędził 42 dni w więzieniu w Kalifornii na obserwacji psychiatrycznej. Czas ten miał być uznany za pełen wyrok.
Sąd dał Polańskiemu 90 dni na dokończenie projektu filmowego, ale przed ogłoszeniem wyroku uciekł on do Paryża, bo obawiał się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim wtedy ugody.

Postanowienie sądu z 30 października o niedopuszczalności ekstradycji Romana Polańskiego, gdy się uprawomocnieni, będzie ostateczne. Decyzja ta zamyka sprawę reżysera w Polsce.
EJ
Zdjęcie: Wikipedia – Georges Biard

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e