Praca dla niepełnosprawnych

W zamian za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych nowojorskie organizacje mogą liczyć na pomoc finansową z programu realizowanego przez New York State Employment Services System.

Gubernator Andrew Cuomo ogłosił przekazanie 100 organizacjom około 2.400 mln dolarów na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Komisarz dr Ann Marie Sullivan z departamentu zdrowia psychicznego podkreśliła, że praca zawodowa wykonywana przez osoby chore psychicznie pomaga im nie tylko ekonomicznie, ale odgrywa ważną rolę w procesie odzyskiwania i umacniania poczucia niezależności i dumy.

Nowy Jork jako jeden z 19 stanów otrzymał również z federalnego Departamentu Pracy grant szkoleniowy, który ma zapewnić kompleksową strategię mającą poprawić wskaźnik zatrudnienia oraz zmniejszenie stopy ubóstwa wśród osób społecznie odrzuconych.

Nowojorskie pośrednictwo pracy obejmuje około 120 tysięcy osób niepełnosprawnych.
Elżbieta Gruszfeld

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e