Pozew zbiorowy o dyskryminację przeciwko FDNY

W sądzie złożono pozew przeciwko Departamentowi Straży Pożarnej w Nowym Jorku. Zarzucono w nim dyskryminowanie czarnoskórych pracowników i osób poszukujących pracy w służbie medycznej i cywilnych działaniach personelu pomocniczego. Cztery lata temu wydział zgodził się zapłacić 98 milionów dolarów w ramach roszczeń dotyczących dyskryminacji czarnoskórych strażaków.

Nowy pozew, złożony w sądzie federalnym na Manhattanie złożyło siedem osób, wszyscy są obecnymi pracownikami. Jeden z nich jest zatrudniony w pogotowiu ratunkowym, a pozostali na innych stanowiskach, takich jak wydział zajmujący się pracownikami w firmie lub pracują przy komputerach.

Ich prawnik oznajmił, że “mają misję zmierzającą do wprowadzenia zmian kulturowych w FDNY”.
“Chcemy zmienić całe DNA, aby FDNY stał się miejscem, w którym ludzie awansują w oparciu o zasługi, stał się miejscem, w którym ludzie otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie, stał się miejscem równych szans” – powiedział w środę przed City Hall adwokat Cyrus Mehri.

W pozwie stwierdzono, że FDNY, którego członkami są prawie wszyscy biali, dyskryminuje się czarnoskórych poprzez zatrudnianie mniejszej liczby osób tej rasy w porównaniu z innymi agencjami miejskimi, w szczególności w przypadku wyższych kategorii stanowisk oraz płaci się mniej czarnoskórym pracownikom na stanowiskach cywilnych mniej niż białym wykonujących te same czynności. Zarzucono, że działania FDNY naruszają prawo federalne i miejskie dotyczące praw człowieka.

Miejski radca prawny twierdzi, że zarzuty nie są nowe, a strony dyskutowały nad kwestiami zawartymi w skardze.

W pozwie domaga się kilku środków zaradczych, w tym powołania zewnętrznego zespołu zadaniowego lub obserwatora na pięć lat. Wymaga się od FDNY przedstawienia planów zwiększenia liczby czarnoskórych pracowników oraz uregulowania wysokości wynagrodzenia wszystkich czarnoskórych pracowników.

FDNY poinformował, że w ostatnich latach “wykazał zaangażowanie, w kwestii poprawy różnorodności i integracji jakiego nigdy niebyło w historii wydziału, w tym jeśli chodzi o zróżnicowany zespół przywódców, w tym przez większą liczbę kobiet i osób kolorowych niż kiedykolwiek wcześniej”.

Od lat Departament Straży Pożarnej w Nowym Jorku jest krytykowany, jeśli chodzi o procentowe zatrudnianie mniejszości, które liczyło niewielki procent. Ogólna liczba strażaków to około 11 000 strażaków. W ramach ugody, departament podjął wysiłki mające na celu wprowadzenie zmian, które obejmowały kampanię rekrutacyjną, na którą przeznaczono 10 milionów dolarów na 18 miesięcy przed ostatnim egzaminem strażackim, który miał miejsce jesienią 2017 r.
Ta kampania obejmowała docieranie do społeczności we wszystkich dzielnicach miasta, gdzie mieszkają osoby o innym kolorze skóry niż biały, powiedział zastępca komisarza FDNY Frank Gribbon.
W 2017 r. 46.305 osób zgłosiło się na teste, w porównaniu z 42.161 w 2012 r. Liczba białych biorących udział w egzaminie spadła do mniej niż połowy wszystkich ubiegających się o pracę, podczas gdy liczba mniejszości znacznie wzrosła.
Gribbon powiedział, że w ostatnich latach około 40 procent klas strażaków składa się z osób zaliczanych do mniejszości.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e