Plan administracji Billa de Blasio: zero bioodpadów do 2030 roku

Administracja burmistrza Nowego Jorku, Billa De Blasio wyszła z projektem włączenia dużych zakładów wykorzystujących w swojej działalności produkty spożywcze do prowadzenia wspólnego organicznego recyklingu. W ten sposób 50 tys. ton odpadów, stanowiących 1/3 nowojorskich śmieci, zamiast trafić na wysypisko, zostanie wykorzystanych do użyźniania gleby lub jako surowiec produkcji energii odnawialnej.

Władze miasta proponują zaangażowanie się w ten projekt wszystkich placówek hotelowych dysponujących liczbą od 150 lub więcej pokoi; dostawców usług gastronomicznych, takich jak jak stadiony, które są w stanie pomieścić co najmniej 15 tys. osób; producentów żywności i hurtownie o powierzchni produkcyjnej od 20 tys. stóp kwadratowych.

Firmy objęte programem będą miały możliwość umówienia się na odbiór i odtransportowanie odpadów organicznych zgodnie z zasadami określonymi przez miasto.

W pierwszym okresie nie będą poddane obowiązkom recyklingu sklepy spożywcze, fast foody i inne zakłady żywienia, ale władze miasta w niedalekiej przyszłości zamierzają dodać te firmy do ogólnego miejskiego planu utylizacji produktów odnawialnych.
Członek rady i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Costa Constantinides powiedział, że pochwala ambitny plan i śmiałą wizję burmistrza.

“Propozycja recyklingu organicznego pomoże naszemu miastu osiągnąć swój cel redukcji emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, a do roku 2030 osiągnięcia zerowej ilości odpadów. Będziemy zmniejszać ilość odpadów, które trafiają na nasze wysypiska i dbać o właściwe praktyki przyjazne dla środowiska. Propozycja ta będzie miała korzystny i trwały wpływ na starania naszego miasta na rzecz walki ze zmianami klimatu” – dodał radny.

Włodarze Nowego Jorku zamierzają przez najbliższych 15 lat zminimalizować do zera bioodpady, co ma stanowić ważny krok w kierunku uczynienia miasta pionierem zielonych rozwiązań.
Elżbieta Gruszfeld

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e