Nowy Jork przeciwstawia się większej współpracy z federalnymi urzędnikami imigracyjnymi

Władze miasta Nowy Jork wysłały w piątek do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pismo przeciwstawiające się wytycznym, mającym na celu większą współpracę z federalnymi urzędnikami imigracyjnymi (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE).

Nowy Jork należy do czterech tak zwanych “miast azylowych” (“sanctuary cities”), które miały termin do 27 października pokazania, że nie utrudniają egzekwowania prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych.

Departament Sprawiedliwości zagroził, że zrezygnuje z dotacji federalnych dla miastach, w tym Chicago, Nowy Orlean i Filadelfia, jeśli nie spełnią one określonych kryteriów.

Departament Sprawiedliwości chce, by więzienia miejskie w Nowym Jorku informowały federalnych agentów imigracyjnych, gdy ktoś, kto przebywa w Stanach Zjednoczonych nielegalnie ma zostać zwolniony z aresztu. Obecnie prawo lokalne jedynie zezwala urzędnikom miast na dzielenie się informacjami o osobach, które zostały skazane za niektóre przestępstwa.

W liście do asystenta prokuratora generalnego, adwokat miejski Zachary Carter powiedział, iż uważa, że Nowy Jork spełnił wszystkie warunki prawne programu dotyczącego grantów i nie musiał robić więcej niż zrobił.

Powiedział, że federalne prawo, na które powołuje się Prokurator Generalny Jeff Sessions, zmuszające do współpracy z agentami imigracyjnymi, “nie może być odczytywane jako przesłaniające dyskretną politykę miasta i jest niekonstytucyjnym ingerowaniem i ograniczaniem prawa miasta przez kontrolę nad jego funkcjonariuszami i pracownikami”.

Carter dodał, że Kongres nie miał zamiaru łączyć przyznawania dotacji dotyczących kwestii egzekwowania prawa ze współpracą z agentami imigracyjnymi.

Nowy Jork oczekuje 4,3 mln dolarów dotacji, które zostały przyznane w ramach Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program. Carter powiedział, że miasto jest “głęboko zaangażowane w zabezpieczenie tego finansowania”. Federalny program dotacji został nazwany od nazwiska zamordowanego nowojorskiego oficera policji. Ma zostać przeznaczona na sprzęt bezpieczeństwa publicznego.

Sessions zapowiedział, że amerykańskie miasta azylowe, które odmawiają pomocy w egzekwowaniu federalnego prawa imigracyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę informacji o imigrantach oskarżonych o przestępstwa, są zagrożone utratą finansowania przez Departament Sprawiedliwości, bo zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e