Nowojorska policja udaremniła liczne ataki terrorystyczne

Nowojorska policja udaremniła liczne ataki terrorystyczne. Są jednak zastrzeżenia co do metod, jakie stosują. Prawnik miejski powiedział, że one się nie sprawdzają i wezwał sędziego do zatwierdzenia nowych wytycznych, by zapewnić społeczeństwo, że departament policji działa legalnie.

Miejski prawnik Peter Farrell powiedział, że New York Police Department może sobie przypisać główną lub znaczącą rolę w udaremnieniu co najmniej 25 spisków terrorystycznych.

Dodał jednocześnie, że wpłynęły skargi na nowojorską policję, która w nachalny sposób miała monitorować muzułmańską społeczność w Wielkim Jabłku nie zyskując nic z tej działalności do walki z terroryzmem.

Farrell oświadczył, że miasto odpiera zarzuty i jest zdania, że zmiany w wytycznych przekonałyby opinię publiczną, że policja działała zgodnie z prawem.

Sędzia okręgowy Charles Haight zwołał rozprawę przed podjęciem decyzji, czy zmiany są zasadne, zgodne z dekretem z 1985 r., zwanym Handschu Guidelines, który zapewnia nadzór sądowych praktyk policyjnych, które wiążą się z inwigilacją. Sędzia nie podjął jeszcze decyzji.

Jest to drugi raz, kiedy mowa o zmianie wytycznych, od 1985 roku gdy je ustalono, by rozliczyć 1971 pozwów.

Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. zmieniono je, by dać policji większą elastyczność w ściganiu terrorystów.
Teraz są one zaostrzone, głównie by zezwolić cywilom na przywoływanie do porządku policyjnej komisji, która analizuje śledztwa obejmujące inwigilację w ramach działalności politycznej.
Każda osoba cywilna będzie mogła wdawać się w spór z komisarzem policji, burmistrzem i dochodzić sprawiedliwości w sądzie.

Zmiany zostały wynegocjowane po tym, jak procesujące się strony utrzymywały, że departament policji złamał prawo zagwarantowane w konstytucji przez infiltrację i inwigilację społeczności muzułmańskich po atakach 11 września.

Iman Talib Abdur-Rashid, który uczestniczył w rozprawie powiedział, że członkowie jego społeczności w dzielnicy Harlem “uważają, że byli monitorowani, bo są muzułmanami”.
EJ

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e