Nostalgia, zaduma i pamięć o tych, których nie ma

W listopadowe dni przychodzi refleksja nad życiem, jego sensem, przemijaniem i trwaniem. W tym czasie wraca pamięć o tych, których nie ma. Zapalona świeczka, niech będzie symbolem łączność z bliskimi, którzy odeszli oraz wyrazem naszego szacunku i oddania. Życie ma swój początek i koniec i tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać…
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia oddaje cześć wszystkim tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Wiernym pozostajacym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma ich zaprowadzić do świętości. Przypomina nam również o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas swoją opieką.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywamy Dniem Zadusznym lub “zaduszkami”. Święto to wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). W 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.
Pamięć o tych, którzy odeszli do wieczności kojarzymy z modlitwą, zapaleniem znicza i odwiedzeniem w tych dniach cmentarza. Mimo, że mieszkamy z dala od rodzinnego domu, od grobów bliskich, z pewnością każdy z nas będzie myślami z tymi, których nie ma wśrod nas.

Cmentarz-Amerykanska Czestochowa
W Doylestown, w Pensylwanii jest miejsce, gdzie spoczywają Polacy. To największy polonijny cmentarz. Mieści się w poblizu Narodowego Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. To właśnie tu pochowany jest m.in. dowódca Powstania Warszawskiego, generał Antoni Chruściel. W przedsionku świątyni znajduje się wiele pamiątkowych tablic i urn, m.in. ta z sercem wielkiego patrioty, pianisty i męża stanu Ignacego J. Paderewskiego.
Na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie spoczywa ponad 7 tysięcy osób. Nekropolia podzielona jest na kilka sektorów, największy z nich poświęcono wszystkim wiernym. W drugim sektorze spoczywają ludzie kultury i nauki, obrońcy polskiej mowy, zasłużeni na polu politycznym i społecznym, naukowcy, wynalazcy, generałowie Wojska Polskiego. To Aleja Zasłużonych, utworzona na wzór Alei Zasłużonych w Warszawie. W sekcji tej zostali pochowani:
• Stefan Korboński – polski polityk ruchu ludowego, prawnik, publicysta, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, Delegat Rządu na Kraj od 27 marca do 28 czerwca 1945, poseł na Sejm Ustawodawczy z listy PSL oraz jego żona Zofia Korbońska, polska działaczka niepodległościowa, kierowniczka Biura Szyfrów radiostacji KWC w 1941-1945, uczestniczka Powstania Warszawskiego (w 2012 r. trumny z doczesnymi szczątkami Stefana i Zofii Korbońskich złożono w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie),
• Adam Styka – malarz,
• gen. Antoni Chruściel – pseudonim ”Monter” – jeden z dowódców A.K. i Powstania Warszawskiego,
• gen. Władysław Bortnowski – dowódca Armii „Pomorze”,
• gen. Aleksander J. Narbut – Luczyński, dowódca V Korpusu „Kraków”,
• Otto M. Nikodem – matematyk,
• George Bahder – elektronik-członek „Polskiej Akademii Nauk”, badacz i wynalazca,
• Jerzy Bialecki – projektant witraży w Sanktuarium,
• Teofil Starzyński – prezydent „Sokolstwa Polskiego” w Ameryce w latach 1912-1919 i 1925-1952, założyciel Armii Polskiej u boku Aliantów podczas I Wojny Światowej, szef “Polskiej Misji Wojskowej” w latach 1916-1920,
• Ks. Teodor Gieryk – założyciel ” Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego” w Ameryce,
• Szczepan Grzeszczyk – inżynier, konstruktor, pilot, ojciec polskiego szybownictwa
• Wacław Szukiewicz – inżynier, chemik, od¬krywca polskiego systemu produkcji syntetycznego kauczuku i pionier technologii polimerów (plas¬tyków),
• Franciszek Skowyra – prawnik, działacz polonijny w USA,
• Tadeusz Kwiatkowski – biznesmen,doradca w sprawach kontaktów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi dwóch rządow odrodzonej Rzeczpospolitej, największy kolekcjoner polskich militariów w XX wieku,
• Edward Witkowski – założyciel Fundacji I. Paderewskiego w Ameryce,
• Stanisław Śliwiński – inżynier, pułkownik saperów. Prezes Związku Polaków,
organizator Narodów Uciemiężonych w Argentynie, prezes Kongresu Polonii i koła
S.P.K nr 49 w płn. Kalifornii,
• Teofil Starzyński – prezydent Sokolstwa Polskiego w Ameryce w latach 1912 – 1919 i 1925 – 1952, założyciel Armii Polskiej walczącej u boku Aliantów podczas Pierwszej Wojny Światowej, szef Polskiej Misji Wojskowej w latach 1916 – 1920,
• Władysław Furka – prawnik, prezes Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, żołnierz Polski Podziemnej, działacz Stronnictwa Narodowego,
prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej oddział Nowy Jork, prezes A.K. oddział Nowy Jork,
• Paweł Galiński – działacz oświatowy, działacz Stronnictwa Narodowego, żołnierz Polski Podziemnej,
• Bohdan Gajewicz – prawnik, redaktor pism polonijnych,
• Stanisław Strzetelski – działacz polityczny, poseł na sejm R.P., dyrektor Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku,
• Jerzy Rudnicki – inżynier, konstruktor, pionier lotnictwa, kapitan pilot,
• Florian Rachelski – artysta rzeźbiarz,
• Ks. dr Kazimierz Szałkiewicz – artysta malarz,
• Piotr Ostoja – Karłowicz – inżynier, chemik, wynalazca,
• Mieczysław J. Wasilewski – harcmistrz, instruktor wychowania fizycznego,
• wydawca pisma Sokół Polski,
• Dr Jerzy Jastrzębiec Kwiatkowski – prawnik, kap. rez. W.P., więzień Pawiaka i
• obozów koncentracyjnych, autor monografii 485 dni na Majdanku,
• Charles Burke – fundator i organizator Kongresu Polsko – Amerykańskiego, dziennikarz,
• Stefan Mrożewski – polski grafik-drzeworytnik i malarz,
• Dr Gustaw L. Plewiński – lekarz, afrykanista, uczestnik Powstania Warszawskiego,
• Józef Wierzbiński – prawnik, działacz polonijny,
• Józef Mazur – malarz, rzeźbiarz,
• Wiktor Alski – publicysta, wydawca pisma Pittsburczanin,
• Michał Kwapiszewski – dyplomata, radca poselski R.P. w Waszyngtonie, przyjaciel i współpracownik I. Paderewskiego,
• Dr Bolesław D. Ziętak – założyciel i prezes Związku Polskich Lekarzy w Ameryce – Medicus,
• Stefan Sokołowski – patriota, weteran, dziennikarz, wydawca,
• Jerzy Ptakowski – prezes Związku Dziennikarzy, prezes Stronnictwa Narodowego oddział Nowy Jork, działacz polityczny,
• Jan Andrzej Żbik – major W.P.,
• Prof. Mieczysław Przybyłowski – dyrektor Zespołu Szkół w Warszawie, prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego, społecznik, filantrop,
• Lucjan Pazulski – prawnik,
• Franciszek Wazeter – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej,
• Prof. Grzegorz H. Liwacz – obrońca mowy polskiej,
• Jan Ciepliński – choreograf,
• Dr George Bahder – elektrotechnik, członek Polskiej Akademii Nauk, badacz, wynalazca,
• J. Danek – lekarz, działacz Związku Polskich Lekarzy w Ameryce – Medicus,
• Jerzy R. Moszyński – prof. Matematyki,
• T. Michalak – kompozytor,
• Jerzy Białecki – artysta malarz, witrażysta,
• Ks. Jan Bogacz – prof. biologii na Uniwersytecie w Filadelfii,
• Ks. Władysław S. Ćwiklic – filantrop, społecznik,
• Ks. Edward Wiśniewski – kapelan United States Air Force,
• Ks. prałat Franciszek Pałęcki – działacz polonijny,
• Ks. prałat Artur W. Rojek – kapelan Wojska Polskiego, więzień obozów hitlerowskich, działacz polonijny, konfrater Zakonu Paulinów
Trzeci sekcja poświęcona jest weteranom wojennym. Znajdują się tu groby żołnierzy S.W.A.P.,
S.P.K., A.K., uczestników Powstania Warszawskiego i harcerzy. W cieniu Pomnika Polskiego Husarza autorstwa A. Pityńskiego spoczywa ponad 2 tys. polskich żołnierzy tułaczy, którzy walczyli o „wolność waszą i naszą”, z myślą o wolnej Polsce, do której, niestety, nie dane im było wrócić. Tutaj też stoi pomnik poświęcony Generałowi Władysławowi Andersowi. W sektorze weterańskim spoczywają:
• Gen. Stefan Brzeszczyński – zasłużony weteran wojen 1914-1929 i 1939, generał brygady Wojska Polskiego, Minister Spraw Wojskowych w latach 1972-1980,
• Gen. Witold Urbanowicz – dowódca w bitwie o Anglię oraz w bitwie z Japończykami w Chinach, as polskiego lotnictwa,
• Jerzy Lerski – pseudonim “Jur”, emisariusz Rządu Londyńskiego – cichociemny,
• Ppłk. Leonard Zub – Zdanowicz, pseudonim ”Ząb” zolnierz NSZ,
• Inż. Antoni Kubiński – kadet ”Royal British Airforce”, konstruktor wyrzutni amerykańskich w San Francisco,
• Ppłk Władysław Gorczyca – weteran Armi Polskiej, halerczyk,
• Ppłk Tadeusz Dobrzański,
• Ppłk Jan Gac,
• Mjr Stanisław Gierat – założyciel S.P.K. na terenie USA,
• Roman Smoleniec – kapitan żeglugi wielkiej P.M.H.,
• Sierż. William Krusz – organizator Dnia żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie,
• Jan K. Lipiński – harcmistrz, wielki wychowawca młodzieży,
• Antonina Morawska – działaczka, obrończyni mowy polskiej
Czwarty sektor – kapłański. Tutaj spoczywają księża diecezjalni, ojcowie i bracia paulini. Tuż obok znajdują się groby najbliższych współpracowników Paulinów.
Ponad grobami wznosi się wielki stalowy krzyż ku czci ofiar ataku terrorystycznego z 11 września 2001 r. Chrystus szeroko rozpięty na krzyżu swymi ramionami obejmuje wszystkich, którzy pokładali swoją nadzieję w Jego mocy, i powtarza te same słowa, które kiedyś wypowiedział do swoich współczesnych: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32).
Dodajmy, że w przedsionku świątyni znajduje się wiele pamiątkowych urn i tablic m.in. urna z sercem wielkiego patrioty, pianisty i męża stanu Ignacego J. Paderewskiego.

Uroczystość Wszystkich Świętych w Amerykańskiej Częstochowie odbędzie się w niedzielę, 3 listopada. Popołudniu, o godzinie 12.30 odprawiona zostanie msza święta, a tuż po niej przejdzie procesja na cmentarz.
1 i 2 listopada msze święte w języku polskim w Amerykańskiej Częstochowie odprawione zostaną o godzinie 10.00 rano.

Przygotowała: Ewa Jaczynski

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e