Nie żyje gen. Wojciech Jaruzelski

Po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej zmarł generałWojciech Jaruzelski. W lipcu skończyby 91 lat. Był I sekretarzem KC PZPR, premierem PRL, przewodniczącym Rady Państwa PRL i prezydentem Polski.

Gen. Jaruzelski zmarł dziś o godz. 15.24 w szpitalu wojskowym przy ul. Szaserów w Warszawie. Przebywał tam z przerwami od kilku miesięcy. W 2009 r. przeszedł zabieg usunięcia zmiany nowotworowej z twarzy. Następnie kilkukrotnie trafiał do szpitala z powodu zapalenia płuc i niewydolności serca. W ubiegłym roku lekarze zdiagnozowali u niego złośliwego raka – chłoniaka. Jako przyczyne śmierci generała, lekarze podają niewydolność krążeniowo – oddechową.

Wojciech Witold Jaruzelski urodził się 6 lipca 1923 w Kurowie. Był uczniem warszawskiego gimnazjum ojców marianów. W trakcie II wojny światowej trafił wraz z rodziną na Sybir.
Próbował przedostać się do armii Andersa, jednak mu się to nie udało. Służył w armii Berlinga i jako oficer zwiadu przeszedł cały szlak bojowy 1 Armii Wojska Polskiego.

Gdy miał zaledwie 33 lata został jednym z najmłodszych generałów. Awans otrzymał w 1956 roku. Jednocześnie działał w partii. Najpierw, tuż po wojnie zapisał się do Polskiej Partii Robotniczej. A po powstaniu PZPR został jej członkiem.

W czasach PRL Jaruzelski był dowódcą dywizji, szefem sztabu generalnego i ministrem obrony. Na początku lat 80. został pierwszym sekretarzem PZPR i premierem. 19 lipca 1989 został prezydentem PRL, a od 31 grudnia 1989 prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym przez Zgromadzenie Narodowe przewagą jednego głosu.
Z pewnością w pamięci większości Polaków generał pozostanie jako ten, który 13 grudnia 1981 roku wprowadził w Polsce stan wojenny i stanął na czele pozakonstytucyjnej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zawsze powtarzał, że zrobił to, bo wybrał mniejsze zło i że uchronił w ten sposób Polskę przed interwencją sowiecką. Wprawdzie w 30. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego Wojciech Jaruzelski przeprosił za jego wprowadzenie, ale jednocześnie przyznał, że po raz kolejny zrobiłby to samo.
W 2007 roku IPN oskarżył generała o współodpowiedzialność za masakry robotników w grudniu 70 roku i za wprowadzenie stanu wojennego. Żaden z tych procesów nie zakończył się prawomocnym wyrokiem. W ostatnich latach generał zasłaniając się złym stanem zdrowia nie stawał przed sądem. W marcu biegli uznali, że stan zdrowia gen. Jaruzelskiego nie pozwala na sądzenie go za wprowadzenie w Polsce w 1981 r. stanu wojennego oraz w sprawie masakry robotników Wybrzeża w grudniu 1970 r.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e