Nagrody Instytutu Józefa Piłsudskiego

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce uhonorował dr Jana Czekajewskiego (Józef Pilsudski Achievement and Leadership Award) , prof. Tadeusza Massalskiego (Marie Skłodowska – Curie Science Medal ), dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka (Wacław Jędrzejewicz History Medal), Tadeusza Płużańskiego (Joseph Conrad-Korzeniowski Literature Medal) oraz artystę i społecznika Janusza Skowrona (Ignacy Paderewski Art and Music Medal). Uroczystość wręczenia odbyła się w piątek, 6 czerwca w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Świadkami tej niezwykłej uroczystości było ok. 200 osób zgromadzonych w salonach Konsulatu. Gala nagród jest dorocznym świętem Polonii zorganizowanym pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jest też okazją do zapoznania się z dorobkiem nagradzanych osobowości, które wniosły wybitny wkład w różne dziedziny życia.

Mówi dyrektor Iwona Korga

Dr Jan Czekajewski jest uczonym i specjalistą w dziedzinie badawczego sprzętu medycznego. Do Stanów Zjednoczonych przybyl 46 lat temu. Zgodnie z zasadą, że Polak potrafi, dwa lata póżniej, korzystając z wiedzy jaką zdobył na Politechnice Wrocławskiej założył w Chicago własną firmę.

Doc. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk jest historykiem, na co dzień pracuje grupą naukowców poszukujących na Łączce na cmentarzu powązkowskim szczątków ofiar reżimu komunistycznego

Janusz Skowron to znany nowojorskiej Polonii artysta malarz i społecznik. Jest członkiem szeregu organizacji związanych ze sztuką, a także włącza się w wiele nurtów służących polskiej diasporze. Uczestniczył w ponad 100 wystawach na świecie. Artysta wiele swoich prac przeznacza na aukcje charytatywne, a także realizuje wiele ciekawych programów z myślą o seniorach. Janusz Skowron jest po prostu przyjacielem ludzi.

Instytut Józefa Piłsudskiego powstał 4 lipca 1943 r. W grupie członków założycieli znaleźli sie współpracownicy Marszałka, których wichry wojny rzuciły do Stanów Zjednoczonych. Instytut jest ośrodkiem zajmującym się popularyzacją historii Polski oraz zabezpieczaniem historycznej spuścizny.
Elżbieta Gruszfeld
Zdjęcia Anna Skowron

Gala Nagrod, Instytut Pilsudskiego 1

Gala Nagrod, Instytut Pilsudskiego 2

Gala Nagrod, Instytut Pilsudskiego 3

Gala Nagrod, Instytut Pilsudskiego 4

Gala Nagrod, Instytut Pilsudskiego 5

Gala Nagrod, Instytut Pilsudskiego 6

Gala Nagrod, Instytut Pilsudskiego 7

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e