Liczba imigrantów zatrzymanych za inne przestępstwa niż kryminalne wzrosła w pierwszym roku administracji Donalda Trumpa

Liczba imigrantów zatrzymanych za inne przestępstwa niż kryminalne wzrosła w pierwszym roku administracji Donalda Trumpa, ilość osób aresztowanych na granicy za nielegalne przekroczenie granicy Stanów Zjednoczonych jest najniższa od dziesięcioleci.

Zgodnie z danymi Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odsetek imigrantów aresztowanych z przyczyn administracyjnych wzrósł o 42 procent, odkąd prezydent Donald Trump objął urząd w styczniu 1017 r.

Przestępstwa imigracyjne, takie jak nielegalne przekroczenie granicy USA po raz pierwszy, są przestępstwami o charakterze cywilnym, a nie kryminalnym. Zatrzymanie administracyjne to aresztowanie i przetrzymywanie osób przez państwo bez procesu, zazwyczaj ze względów bezpieczeństwa. Duża liczba krajów, zarówno demokratycznych, jak i niedemokratycznych, ucieka się do zatrzymania administracyjnego jako środka w celu zwalczania terroryzmu czy kontroli nielegalnej imigracji.

Prezydent Donald Trump regularnie obiecywał przyspieszenie egzekwowania prawa dotyczącego imigracji, co było głównym punktem jego kampanii wyborczej.
We wtorek, zastępca dyrektora Immigration and Customs Enforcement (ICE), Thomas Homan, pochwalił agentów imigracyjnych za wzrost liczby aresztowań administracyjnych oświadczając, że “liczby pokazują, że działają oni perfekcyjnie na polecenie prezydenta”.

Liczba imigrantów w USA nielegalnie aresztowanych za naruszenia administracyjne wzrosła do 110 568 w roku podatkowym 2017, w porównaniu z 77.806 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Chociaż rok fiskalny 2017 obejmuje mniej więcej trzy miesiące od października do początku stycznia, kiedy Barack Obama nadal sprawował urząd, liczba aresztowań administracyjnych gwałtownie wzrosła po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa.

Spośród osób zatrzymanych ogółem przez ICE, 92 procent “miało wyroki skazujące, było uciekinierami imigracyjnymi lub ponownie przedostało się nielegalnie na teren USA, co jest przestępstwem” – powiedział Homan, dodając, że ta liczba “jest niemal perfekcyjną egzekucją prawa”.
Duży wzrost aresztowań administracyjnych odzwierciedla zmianę w priorytetach z tych, które miała administracja Obamy – nakazując ICE skupienie się na oskarżonych lub skazanych za poważne przestępstwa – na te, które ma administracja Trumpa, która wycofała dyrektywy swojego poprzednika.

Wzrost aresztowań administracyjnych następuje po spadku liczby aresztowań osób wjeżdżających do USA nielegalnie na granicy południowo-zachodniej, które władze imigracyjne wymieniają jako punkt odniesienia dla nielegalnej imigracji ogółem.
Immigration and Customs Enforcement, która nadzoruje egzekwowanie przepisów imigracyjnych w portach lotniczych i wzdłuż granicy, odnotowała 310 531 zatrzymań w roku podatkowym 2017, prawie 24-procentowy spadek w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym i najniższą liczbę od 1971 roku. Zgodnie z U.S. Customs and Border Protection (CBP), liczba aresztowania w okresie czterech miesięcy od czasu inauguracji Trumpa, a w szczególności w kwietniu spadła o 40 procent w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Zatrzymania zaczęły jednak ponownie wzrastać w maju. Zastępca dyrektora CBP Ron Vitiello przypisał ich ciągły wzrost lukom w prawie, które są wykorzystywane przez ponadnarodowe organizacje przestępcze i przemytnicze zajmujące się handlem ludźmi.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e