Koszty przyjmowania uchodźców do USA: 8,8 mld dolarów, opieka społeczna, Medicaid

Przyjmowanie tysięcy uchodźców i osób ubiegających się o azyl z krajów objętych wojną czy zniszczonych przez katastrofy, wiąże się z ogromnymi kosztami, które dotykają podatników i nieznacznie łagodzą światowy kryzys dotyczący uchodźców, wynika z nowego raportu Federation for American Immigration Reform.

Utrzymanie uchodźców przyjmowanych przez władze USA kosztowało amerykańskich podatników w ciągu ostatnich 5 latach 8,8 mld dol. Chodzi zarówno o koszty federalne, jak i te, które poniosły odrębne stany. W przeliczeniu na jednego uchodźcę, to kwota prawie 80 000 dolarów. Łączny roczny koszt wynosi 1,8 miliarda dolarów, czyli 15 900 dolarów na uchodźcę.

Istnieje około 18 programów federalnych i stanowych, z których mogą korzystać uchodźcy, w tym dotyczące pomocy finansowej czy żywnościowe oraz opieki nad dziećmi, mieszkalnictwa publicznego i pożyczek szkolnych.

Ogromne koszty przesiedlenia uchodźców obejmują 867 milionów dolarów opieki społecznej, pomocy mieszkaniowej i edukacji.
To prawie pięć razy więcej niż wynagrodzenie dla osoby prywatnej w Army Reserve.
Co więcej, według badań FAIR, 50 procent uchodźców posiada ubezpieczenie medyczne Medicaid przez pięć lat.
Badanie Urzędu ds. Przesiedlenia Uchodźców (Office of Refugee Resettlemen) zauważa, że pomimo wysokich kosztów, Stany Zjednoczone pomagają jedynie niewielkiemu odsetkowi osób ubiegających się o status uchodźcy.

W związku z tym, że USA akceptują niższą liczbę uchodźców pod rządami prezydenta Trumpa, którego administracja ustaliła pułap w wysokości około 45 000 rocznie, wciąż są miliony potrzebujących. FAIR informuje, że na świecie żyje około 65 milionów uchodźców.
Stany Zjednoczone przyjęły ponad 3,5 miliona osób od 1980 roku. W 2016 r. schronienie znalazło 96 900 uchodźców.

Jeden uchodźca kosztuje amerykańskich podatników prawie 79 600 dol. rocznie w ciągu pierwszych pięciu lat po przesiedleniu go do USA.

W 2016 r. Departament Stanu wydał prawie 545 mln dol. na proces przesiedlania uchodźców, w tym 140 389 177 dol. na koszty transportu. Z 1,8 miliarda dolarów na koszty przesiedleń, 867 miliardów dolarów wydano na opiekę społeczną.

W ciągu pierwszych pięciu lat, około 54 procent wszystkich uchodźców wykonuje prace za mniej niż 11 dol. na godzinę.
71 milionów zostaje wydanych na kształcenie uchodźców i osób ubiegających się o azyl, z których większość jest opłacana przez władze stanowe i lokalne.
W ciągu pięciu lat szacunkowo 15,7 procent wszystkich uchodźców będzie potrzebować pomocy mieszkaniowej, która wyniosła około 7 600 dol.na gospodarstwo domowe.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e