Kobieta na 20 – dolarówce?

Być może wkrótce z banknotu 20 – dolarowego zniknie wizerunek Andrew Jacksona. Organizacja pod nazwą Women on 20s stara się przekonać prezydenta Obamę i Kongres do zastąpienia kontrowersyjnego siódmego amerykańskiego prezydenta kobietą.

Na liście kandydatek znalazło się 15 inspirujących kobiet, które zapisały się na kartach amerykańskiej historii. Są wśród nich m.in.: amerykańska sufrażystka i aktywistka Alice Paul; amerykańska psycholog żydowskiego pochodzenia, pisarka, działaczka społeczna, feministka nurtu liberalnego – Betty Friedan; pierwsza Afroamerykanka wybrana do Kongresu USA – Shirley Anita Chisholm; działaczka na rzecz praw człowieka, dyplomatka i publicystka. była żona 32. prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta – Eleanor Roosevelt, czy Susan Brownell Anthony i Elizabeth Cady Stanton – sufrażystki, które założyły w 1869 National Women Suffrage Association (NWSA), by promować konstytucjonalne prawo kobiet do głosowania.

Chociaż na wielu różnych wcześniejszych wydaniach banknotów używanych w Ameryce (przed dolarem amerykańskim) znajdują się zasłużone kobiety to na dolarze amerykańskim jest tylko jedna – Martha Washington – żona prezydenta Georga Washingtona. Jej wizerunek znajduje się na przodzie banknotu jednodolarowego Silver Certificate serii 1886 i 1891 oraz na odwrocie banknotu jednodolarowego Silver Certificate serii 1896.

„W 2020 roku będziemy obchodzić setną rocznicę przegłosowania 19. poprawki, która zapewniła kobietom prawo głosu. Uważamy za odpowiednie, aby uczcić wydarzenie, które było kamieniem milowym, by umieścić kobietę w miejscu, które do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, którzy odegrali ważną rolę w dziejach Stanów Zjednoczonych. Tym miejscem jest nasz pieniądz papierowy. Nowy portret może stać się symbolem większych zmian w przyszłości” – czytamy na stronie promującej inicjatywę.

Nasuwa się pytanie: dlaczego właśnie Andrew Jackson miałby zostać usunięty z dolarowego banknotu?
Organizatorzy akcji Women on 20s wyjaśniają, że gdy sprawował on funkcję prezydenta podpisał w 1830 roku akt dotyczący przesiedlenia Indian zamieszkujących bogate w surowce ziemie na południowym wschodzie Ameryki, by zrobić miejsce dla białych europejskich osadników. W trakcie masowych przemieszczeń Indian, powszechnie zwanych Trail of Tears, wielu z nich zmarło z powodu chorób i głodu. Drugi z powodów to fakt iż, jak niektórzy twierdzą, że Jackson był zaciekłym przeciwnikiem centralnego systemu bankowego i uznawał wyższość, tzw. “twardego pieniądza” – złotej i srebrnej monety nad walutą papierowej.
Dodajmy, że Andrew Jackson niechętnie odnosił się do funkcjonowania centralnej bankowości. W 1822 roku zakończył działalność ówczesnego Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych odmawiając mu odnowienia patentu.

Women on 20s prowadzi głosowanie na swojej stronie internetowej http://www.womenon20s.org/primaries. Pomysłodawcy inicjatywy mają nadzieję uzyskać co najmniej 100 tysięcy głosów. Następnie zawężą listę kandydatek do trzech, aby w końcu wybrać jedną z kobietę, po czym przedstawią jej nazwisko w Departamencie Skarbu i Białym Domu. Ze wstępnych doniesień wynika, że obecna głowa państwa pozytywnie odnosi się do tej idei.
EJ

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e