Gubernator Cuomo sugeruje zlikwidowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zakazanie pytań o poprzednie pensje pracowników

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił we wtorek akt prawny, którego celem jest zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami i zakazanie wszystkim pracodawcom wypytywania potencjalnych pracowników o ich poprzednie .

Ustawodawcy mają nadzieję, że przepisy zaczną obowiązywać do końca 2018 r.
“Kobiety były zakładnikami najniższych zarobków, jakie otrzymywali, kiedy zaczęli swoją pierwszą pracę” – powiedziała wicegubernator Kathleen Hochul.

Chociaż taki zakaz obowiązuje w Nowym Jorku od 31 października 2017 r., tylko instytucjom publicznym w całym stanie zakazano pytań o historię wynagrodzeń. Przepisy wprowadzono na mocy zarządzenia wykonawczego Cuomo, podpisanego w styczniu 2017 r.

Rozszerzając rozporządzenie tak, by obejmowało wszystkich publicznych i prywatnych pracodawców, Nowy Jork może “przełamać ciężar tego nieuczciwego, nierównego cyklu i pracować tak, by osiągnąć sprawiedliwe wynagrodzenie dla wszystkich kobiet w tym stanie”, powiedział Cuomo w oświadczeniu.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2016 r., kobiety w Nowym Jorku zarabiają równowartość 89 centów od każdego dolara zarobionego przez mężczyzn. Dane te opublikowano we wtorek przez Departament Pracy USA raporcie o wynagrodzeniach, zatytułowanym “Likwidacja luki płacowej płci w stanie Nowy Jork”.
Różnica powiększa się jeszcze bardziej biorąc pod uwagę rasy nowojorskich. Afroamerykanki zarabiają 64 centy za każdego dolara zarobionego przez mężczyznę, Latynoski 55 centów.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e