GOP publikuje ostateczny plan reformy podatkowej

Ustawodawcy w Izbie Reprezentantów i Senacie wypracowali porozumienie w sprawie reformy podatkowej. Co ważne – w ostatecznym kształcie ustawy jest zapis znoszący wymóg wykupienia polisy ubezpieczenia zdrowotnego, a w przeciwnym razie uiszczenie kary przy rozliczeniu podatkowym za jego brak.  

Oto kluczowe zmiany w przepisach podatkowych dla osób fizycznych i firm, wynikające z  ostatecznej ustawy republikańskiej, która ma zostać poddana pod głosowanie w Izbie i Senacie w przyszłym tygodniu:

Indywidualne stawki podatkowe
Obecne prawo:
– Siedem stawek, począwszy od 10 procent do 39,6 procent przy dochodach powyżej 418 401 USD dla osób indywidualnych i 470 701 dla małżeństw wspólnie się rozliczających.

Proponowane:
– Siedem stawek, począwszy od 10 procent do 37 procent przy dochodach powyżej 500 000 USD dla singli i 600 000 USD dla małżeństw wspólnie się rozliczających.

Dla wspólnie się rozliczających:
10 procent: od 0 do 19 050 USD
12 procent: od 19 050 do 77 400 USD
22 procent: od 77 400 do 165 000 USD
24 procent: od 165 000 do 315 000 USD
32 procent: od 315 000 do 400 000 USD
35 procent: od 400 000 do 600 000 USD
37 procent: od 600 000 USD i więcej

Dla osób indywidualnych:
10 procent: od 0 do 9,525 USD
12 procent: od 9,525 do 38 700 USD
22 procent: od 38 700 do 70 000 USD
24 procent: od 70 000 do 160 000 USD
32 procent: od 160 000 do 200 000 USD
35 procent: od 200 000 do 500 000 USD
37 procent: 500 000 USD i więcej

Stawka podatku od osób prawnych

Obecne prawo:

35 procent

Proponowane:

21 procent, począwszy od 2018 roku.

Corporate Alternative Minimum Tax
Obecne prawo:

stosuje się stawkę 20% w ramach równoległego systemu podatkowego, który ogranicza korzyści podatkowe, aby zapobiec unikaniu opodatkowania na dużą skalę. Firmy muszą obliczyć podatek zwykły i podatek AMT i zapłacić tę kwotke, która jest wyższa.

Proponowane:

Uchylenie

Odliczenie Pass-Through (Pass-Through Deduction)
Aktualne przepisy prawne:

Twz. pass-through businesses, które obejmują spółki osobowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, korporacje typu S i firmy jednoosobowe, przekazują dochód swoim właścicielom, którzy płacą podatek według stawek indywidualnych.

Proponowane:

Właściciele mogliby odliczyć 20 procent swoich dochodów z działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem limitów, które zaczynałyby się od 315 000 USD dla par małżeńskich (o połowę mniej w przypadku indywidualnych podatników).

Odliczenie standardowe (Standard Deduction)
Obecne prawo:

standardowe odliczenie w wysokości 6 350 USD dla indywidualnych podatników i 12 700 USD dla małżeństw wspólnie składających zaznanie podatkowe.

Propozycja:

standardowe odliczenie w wysokości 12 000 USD dla indywidualnych podatników i 24 000 USD dla par małżeńskich wspólnie składających zaznanie podatkowe.

Indywidualne potrącenia z tytułu podatków stanowych i lokalnych (Individual State and Local Tax Deductions)
Obecne prawo:

Osoby fizyczne mogą odliczać płacone przez nie podatki stanowe i lokalne, ale wartość ta podlega pewnym ograniczeniom dla osób o wysokich dochodach.

Proponowane:

Osoby mogą odliczyć nie więcej niż 10 000 USD. Może to obejmować kombinację podatków od nieruchomości oraz podatku od sprzedaży czy dochodowego.

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego (Obamacare Individual Mandate)
Obecne prawo:

Osoba, która nie wykupi ubezpieczenia zdrowotnego, musi zapłacić karę w wysokości 695 USD (wyższą dla rodzin) lub 2,5% dochodu gospodarstwa domowego – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.
Proponowane:

Od 2019 r. Amerykanie nie byliby już zobowiązani przez prawo do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego lub zapłacenia kary, jeśli tego nie zrobią.

Odsetki na spłatę kredytu hipotecznego (Mortgage Interest Deduction)
Obecne prawo:

Zgodnie z obowiązującym prawem, podatnicy mogą odliczyć wszelkie odsetki, które płacą do 1 miliona USD w przypadku kredytów hipotecznych.

Proponowane:

Nowe przepisy nie wpłyną na obecnych właścicieli domów płacących kredyty hipoteczne. W przypadku nowych domów, podatnicy będą mogli odliczyć odsetki od zadłużenia hipotecznego w wysokości do 750 000 USD.

Odliczenie kosztów leczenia (Medical Expense Deduction)
Obecne prawo:

Koszty medyczne, które przekraczają 10 procent skorygowanego dochodu brutto podatnika, podlegają odliczeniu.
Proponowane:

Zmniejszenie progu do 7,5 procent AGI w 2018 i 2019.

Ulga podatkowa na dziecko (Child Tax Credit):
Obecne prawo:

1.000 $ kredytu na każde dziecko poniżej 17. roku życia.

Propozycja:

Podwojono by kredyt do 2 000 $ na dziecko poniżej17 roku życia. Ulga byłaby też dostępna dla osób o wysokich zarobkach, ponieważ zgodnie z ustawą podniesiono by próg dochodu.

Podatek od spadków (Estate Tax)
Obecne prawo:

Obowiązuje 40-procentowy podatek od nieruchomości o wartości ponad 5,49 miliona dolarów dla osób fizycznych i 10,98 miliona dolarów dla par.

Proponowane:

Podwojenie progów, tak aby opłata miała zastosowanie do mniejszej liczby nieruchomości. Wyższe progi zostałyby wprowadzone w 2026 r.

Jeśli Kongresowi uda się przegłosować ustawę przed końcem roku, którą później podpisze prezydent Donald Trump, nowy plan podatkowy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Amerykanie zauważą zmiany w swoich zeznaniach podatkowych w 2019 r., gdy będą rozliczać podatki za rok 2018.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e