Google oznaczy obraźliwe treści w wynikach wyszukiwania

Google stara się poprawić jakość wyników wyszukiwania. Dodaje narzędzie znakujące “obraźliwe” treści.

Zespoły recenzujące oznaczą informacje, które zostaną uznane za irtujące czy obraźliwe.
Zgodnie ze zmianą, treść, która jest np. oszczerstwem rasowym może zostać oznakowana pod nową kategorię o nazwie “irytujące, obraźliwe”. Tak zaszeregowane będą informacje, które propagują nienawiść albo przemoc wobec określonej grupy osób w odniesieniu do jej płci, rasy lub biorąc pod uwagę inne kryteria.

Oznakowanie zawartości nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki wyszukiwania, a dotyczy zmiany oprogramowania Google, które sprawi, że poprawna treść będzie zajmowała wyższe miejsce. W związku z tym, treści, które są niedokładne lub mają inne wątpliwe atrybuty, znajdą się na dalszych pozycjach. Google kładzie tym samym nacisk na wiarygodne źródła.

Zespoły recenzujące, złożone z osób oceniających zawartość wyszukiwanych treści już przeszukiwali strony internetowe i inne materiały, by oznaczyć strony podejrzane, takie jak pornografia.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e