Firmy technologiczne łączą siły w walce z cyberprzestępcami

34 wiodące, ogólnoświatowe przedsiębiorstwa technologiczne i bezpieczeństwa podpisały we wtorek porozumienie technologiczne w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego, tzw. Cybersecurity Tech Accord.

Jest to przełomowe porozumienie, w ramach którego największa jak do tej pory grupa spółek zobowiązuje się do ochrony wszystkich klientów na całym świecie przed złośliwymi atakami ze strony grup i krajów zajmujących się cyberprzestępczością.

Wśród 34 firm znajdują się: ABB, Arm, Cisco, Facebook, HP, HPE, Microsoft Corp., Nokia, Oracle i Trend Micro, które łącznie reprezentują operatorów rozwiązań technologicznych leżących u podstaw komunikacji internetowej i infrastruktury informacyjnej na świecie.

“Niszczycielskie ataki przeprowadzone w zeszłym roku są dowodem na to, że bezpieczeństwo cybernetyczne to nie kwestia do rozwiązania przez poszczególne firmy, ale to problem, do którego rozwiązania wszyscy możemy się przyczynić” – skomentował prezes firmy Microsoft Brad Smith.

“Branżowa umowa technologiczna pozwoli nam wejść na odpowiednią ścieżkę, która umożliwi nam podejmowanie lepszych kroków i współpracę w zakresie ochrony klientów na całym świecie” – dodał dyrektor.

Firmy podpisały zobowiązania w czterech obszarach.Silniejsza ochronaFirmy zwiększą poziom ochrony przed atakami cybernetycznymi. W ramach tych dążeń firmy potwierdzają, że każdy zasługuje na obronę i dlatego też klienci z całego świata będą objęci ochroną niezależnie od motywów ataków w sieci.

Zakaz ofensywy

Przedsiębiorstwa nie będą wspierać rządów w przeprowadzaniu ataków cybernetycznych i będą chronić swoje produkty i usługi przed nieprawidłowym wykorzystaniem czy nadużyciami. Odpowiednie rozwiązania zostaną wprowadzone na etapie tworzenia nowych technologii, ich projektowania i dystrybucji.

Budowanie potencjałuFirmy będą robić więcej w zakresie umożliwiania deweloperom, użytkownikom i innym przedsiębiorstwom jak najpełniejszego korzystania z rozwiązań przez zwiększenie ich potencjału do ochrony własnej. Działania na tym polu mogą objąć współpracę nad opracowaniem nowych praktyk bezpieczeństwa i nowych funkcji, które firmy mogą wdrożyć w swoich produktach i usługach.

Wspólne działania

Firmy będą rozbudowywać dotychczasowe relacje i wspólnymi siłami nawiążą nowe formalne i nieformalne związki z badaczami branżowymi, społecznymi i bezpieczeństwa w celu ulepszenia współpracy technicznej, koordynacji ujawniania luk w systemach, udostępniania informacji o zagrożeniach oraz ograniczenia możliwości wprowadzania złośliwego kodu do cyberprzestrzeni.

Chociaż firmy mogły już stosować się do kilku lub wszystkich z tych zasad lub mogły wdrażać je bez nagłaśniania tej kwestii jeszcze przed podpisaniem porozumienia, to jednak porozumienie jest wyrazem publicznego, wzajemnego zobowiązania się przedsiębiorstw do współpracy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Przyłączenie się do porozumienia technologicznego mogą rozważyć małe lub duże firmy prywatne z każdego sektora o tyle, o ile cieszą się zaufaniem, mają wysokie standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa i będą bezwzględnie stosować postanowienia zawarte w dokumencie.

„Konsekwencje zagrożeń cybernetycznych zostały już wielokrotnie unaocznione. Jako branża musimy współpracować w walce z cyberprzestępcami i powstrzymać przyszłe ataki i zniwelować ich skutki” – skomentował Kevin Simzer, główny dyrektor operacyjny w firmie Trend Micro.

Ofiarami ataków cybernetycznych są przedsiębiorstwa i organizacje na różną skalę, a straty gospodarcze powstałe w wyniku tych działań sięgną 8 bilionów dolarów do roku 2022*.

Niedawne ataki doprowadziły do zamknięcia działalności małych przedsiębiorstw, opóźnień w przeprowadzaniu operacji w szpitalach i wstrzymania usług rządowych pośród wielu innych zakłóceń i zagrożeń bezpieczeństwa.

„Porozumienie technologiczne pomoże nam w utrzymaniu integralności 1 biliona połączonych urządzeń, których wdrożenia spodziewamy się w ciągu następnych 20 lat” – skomentowała Carolyn Herzog, główny radca prawny w firmie Arm.

“Porozumienie łączy zasoby, doświadczenie i pomysły jednych z najważniejszych przedsiębiorstw technologicznych na świecie w celu współpracy w zakresie utworzenia zaufanej bazy technologicznej dla użytkowników, którzy wiele skorzystają z bezpieczniej połączonego świata” – dodała radczyni.

Firmy, które podpisały porozumienie zamierzają zorganizować pierwsze spotkanie w trakcie konferencji RSA dotyczącej bezpieczeństwa, która będzie miała miejsce w San Francisco.

Spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim budowania potencjału i wspólnych działań. W przyszłości firmy mogą zająć się wspólnym opracowaniem wytycznych lub uniwersalnych funkcji, mogą także wymieniać się informacjami i współpracować w walce z konkretnymi zagrożeniami.

Dzięki temu świat wirtualny będzie miejscem bezpieczniejszym dla użytkowników i przedsiębiorstw na całym świecie, a obietnica technologii w służbie społeczeństwa zostanie dotrzymana.

Porozumienie technologiczne w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego , tzw. Cybersecurity Tech Accord to wyraz publicznego zobowiązania się 34 globalnych przedsiębiorstw do ochrony użytkowników internetu i do poprawy bezpieczeństwa, stabilności i odporności cyberprzestrzeni.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

mp/
Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e