Dzień Matki.

„Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka”.
M. Ostrowski

Najważniejsza osoba w życiu każdego z nas, niezależnie od tego w jakim jesteśmy wieku, to matka. ilna więź łącząca dziecko z matką sprawia, że jest ona kimś szczególnym. Wysłucha, doradzi, pocieszy… Zbliża się dzień, w którym możemy podziękować naszym mamom za to co dla nas zrobiły i nadal robią. Ta szczególna data to Dzień Matki, w USA przypadający zawsze w drugą niedzielę maja.

Historia Święta
Historia święta sięga czasów starożytnych Greków i Rzymian. Wtedy to kultem otaczano matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W starożytnej Grecji, w samym środku wiosny celebrowano święto Matki Natury. Punktem kulminacyjnym uroczystości było palenie ofiar, przez co składano hołd bogini Rei, żonie Kronosa, matce wszechświata oraz wszystkich bóstw.

W starożytnym Rzymie istniał zwyczaj obchodzenia święta bogini Cybele, również uważanej za matkę bogów. Nazywano je Hilariami i trwały 3 dni, prawdopodobnie od 15 do 18 maja. Najstarsze źródła nie podają, by kult matki był obecny w następnych wiekach. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą Mothering Sundany – Niedziela u matki. Święto przypadało w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, dzień wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

Początki oficjalnego oddawania czci matkom w Stanach Zjednoczonych to rok 1858. Wtedy to amerykańska nauczycielka Anna Reeves Jarvis zainicjowała obchodzenie Mother’s Work Days – Dni Matczynej Pracy. Ideę tę promowała pisarka Julia Ward Howe, autorka słów „Battle Hymn of the Republic” , która w 1870 roku poczyniła starania o ustanowienie dnia poświęconego macierzyństwu, kobiecości i pokojowi na świecie. W 1872 roku proklamowano Mother’s Day for Peace – Dzień Matek dla Pokoju, który miał być obchodzony 2 czerwca. Oficjalne ustanowienie Dnia Matki nastąpiło dopiero w 1905 roku, dzięki Ann Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, która pod¬jęła wcześniejsze dzi¬ała¬nia swo¬jej matki. W 1914 roku Kon¬gres USA uznał Dzień Matki za święto nar¬o¬dowe, przy¬pada¬jące w drugą niedzielę maja.

W tym roku Ameryka świętuje Mother’s Day 13 maja. Tradycyjnie mamy zostaną obdarowane kwiatami, kartkami z życzeniami, czekoladkami… Na dowód doniosłości tego święta na domach oraz budynkach użyteczności publicznej zawisną amerykańśkie flagi ku czci matek narodu. Polacy mieszkający w USA dwukrotnie obchodzą to święto. W Polsce bowiem Dzień Matki przypada zawsze 26 maja. Wyraźmy więc w tych dniach swój szacunek, miłość do naszych mam, które kochają nas zawsze, bezwarunkowo, bezinteresownie, niezależnie od szerokości geograficznej. Sprawmy by Święto Matki było dla nich szczególnym dniem. Jednocześnie pomyślmy o tych mamach, które już odeszły. Pamiętajmy o nich na co dzień, nie tylko wtedy, kiedy przypomni o tym kalendarz.

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
Noc.
Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma?

Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
Mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?

“Spotkanie z matką” (fragmenty), K.I. Gałczyński

Przygotowała Ewa Jaczynski.


Posłuchaj piosenki:REKLAMA


Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e