Biali Amerykanie czują się dyskryminowani

Większość białych Amerykanów uważa, że obecnie w Stanach Zjednoczonych istnieje dyskryminacja rasy białej, wynika z sondażu NPR Robert Wood Johnson Foundation i Harvard T.H. Chan School of Public Health.

W przeprowadzonej ankiecie 55% badanych osób rasy białej stwierdziło, że obecnie “w Stanach Zjednoczonych ma miejsce dyskryminacja białych ludzi”.

Spośród badanych białych Amerykanów, tylko niewielki odsetek twierdzi, że bezpośrednio doświadczyli dyskryminacji.

19% białych respondentów powiedziało, że “osobiście doznało dyskryminacji” ze względu na ich rasę, gdy ubiegali się o pracę, podczas gdy 11% stwierdziło, że miało to miejsce podczas składania podań do college’u lub w trakcie nauki w college’u. 13 procent białych respondentów stwierdziło, że doświadczyło dyskryminacji przy ustalaniu równej płacy dla mężczyzn i kobiet lub przyznawaniu awansu w pracy.

Wyniki badania pokazują, że prezydent Trump napotyka na szeroką krytykę polityki swojej administracji wobec grup mniejszościowych i odpowiedzi na białą supremację w Charlottesville w stanie Va.

W badaniu dotyczącym dyskryminacji w Ameryce zapytano o tę kwestię także Amerykanów Latynosów, rodowitych Amerykanów, Azjatów i osób reprezentujące mniejszość seksualne LGBTQ. Zadano im pytania o “własne osobiste doświadczenia z dyskryminacją”. 92% ankietowanych Afroamerykanów stwierdziło, że “dziś w Ameryce istnieje dyskryminacja czarnych Afroamerykanów”.

78% Latynosów stwierdziło, że istnieje dyskryminacja ich grupy etnicznej. Tego samego zdania jest około 75% rdzennych Amerykanów, 61% Azjatów i 90% osób, które identyfikują się jako LGBTQ.

Ankietę przeprowadzono w dniach 26 stycznia – 9 kwietnia 2017 r. na grupie 3.453 dorosłych, w tym 902 były rasy białej.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e