Badania ruchu turystycznego podczas ŚDM. Jak na gospodarkę wpływają wydarzenia?

Podczas Światowych Dni Młodzieży zaplanowano badania ruchu turystycznego, podczas których ankieterzy zapytają 2 tys. młodych osób m.in. o motywy ich przyjazdu do Krakowa, poniesione wydatki oraz wrażenia, jakie wywarło na nich miasto i samo wydarzenie.

Badania przeprowadzą eksperci Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W poniedziałek podpisano porozumienie w tej sprawie między Urzędem Miasta Krakowa i MOT.

“Z roku na rok do Krakowa przyjeżdża coraz więcej turystów pielgrzymkowych. Sądzimy, że po ŚDM ten ruch będzie jeszcze większy. Chcemy poznać oczekiwania i potrzeby tej grupy turystów i bardzo zależy na poznaniu spojrzenia młodych ludzi, które jest zazwyczaj bardziej krytyczne, ale też bardziej prospektywne” – mówił dziennikarzom wiceprezydent Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta Andrzej Kulig.

Uczestnikom ŚDM pytania zadawać będzie ok. 100 ankieterów. Będą chcieli dowiedzieć się, co skłoniło młodych ludzi do przyjazdu na spotkanie z papieżem, jakie ponieśli wydatki (na noclegi, wyżywienie, komunikację, zwiedzenie zabytków), czy zamierzają wrócić do Krakowa i polecić miasto znajomym.

Badania będą podzielone na dwa etapy: w trakcie ŚDM i po ich zakończeniu, kiedy ankietowani w Krakowie młodzi ludzie zostaną ponownie zapytani o wrażenia z pobytu. Jak wyjaśnił kierownik Międzyuczelnianego Zespołu Ekspertów MOT Krzysztof Borkowski odpowiedzi udzielone podczas pobytu są „bardzo zabarwione emocjonalnie”.

“Chcemy poznać motywacje przyjazdu młodych ludzi, dowiedzieć się, co jeszcze oprócz celu głównego wpłynęło na ta decyzję i co jaką korzyść wynieśli z tego, że byli w Krakowie” – mówił Borkowski.

Badania mają przynieść informacje o wpływie tak dużych wydarzeń jak ŚDM zarówno na branżę turystyczną, jak i na gospodarkę miasta.

Więcej w Codziennym Serwisie Informacyjnym PAP
ban/Kurier PAP
www.kurier.pap.pl

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e