Większość Amerykanów sprzeciwia się wykorzystaniu loterri wizowej w celu zapewnienia imigrantom stałego pobytu w USA

Większość Amerykanów sprzeciwia się wykorzystaniu systemu loteryjnego w celu zapewnienia imigrantom stałego pobytu w USA, ale większość popiera możliwość uzyskania zielonych kart przez imigrantów dzięki sponsorowaniu przez amerykańskich pracodawców, wynika z sondażu Reuters / Ipsos.

Tylko 25 procent Amerykanów popiera umożliwienie imigrantom uzyskanie zielonych kart – stałego statusu rezydenta za pośrednictwem systemu loterii, podczas gdy 60 procent się temu sprzeciwia.

Loterii wizowa (Diversity Immigrant Visa lub Diversity Visa Program, DV) to amerykański program imigracyjny umożliwiający uzyskanie prawa stałego pobytu w USA, czyli tzw. „zielonej karty”. Loteria jest organizowana corocznie przez Departament Stanu USA i skierowana dla obywateli państw, z których imigracja do Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich pięciu lat nie przekroczyła 50 000. Pula wszystkich wiz wynosi 50 000, jednakże żaden kraj nie może przekroczyć 7 procent tej liczby, czyli 3500.

Program od dawna był krytykowany przez część polityków w Kongresie. Temat ten ponownie został podjęty przez prezydenta Trumpa i niektórych republikanów po tym, jak Sayfullo Saipov, obywatel Uzbekistanu, który przybył do Stanów Zjednoczonych wygrywając w 2010 r. loterię wizową dokonał ataku w zeszłym tygodniu ataku w Nowym Jorku. wjechał wypożyczonym samochodem dostawczym na ścieżkę rowerową wzdłuż West Side Highway na Manhattanie taranując rowerzystów i pieszych, po czym uderzył w mały autobus szkolny. Zginęło 8 osób, 12 zostało rannych.

Donald Trump wezwał Kongres do zakończenia loterii wizowej, bo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W 2013 r. wysiłki ponadpartyjne na rzecz reformy imigracyjnej zniosłyby program, ale spełzły na niczym w Izbie Reprezentantów kierowanej przez Republikanów.

Wprawdzie osoby biorące udział w loterii są wybierane losowo, ale zanim uzyskają zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych, muszą przejść przez standardowe kontrole bezpieczeństwa.
70 procent wszystkich osób popiera to, by zezwalać zagranicznym małżonkom obywateli USA na to, by mogli otrzymać zielone karty, 61 procent respondentów jest zdania, że należy zapewnić imigrantom możliwość uzyskania statusu stałego rezydenta dzięki pracy dla przedsiębiorstw w USA.

Chociaż 60 procent wszystkich dorosłych biorących udział w badaniu stwierdziło, że sprzeciwia się zezwoleniu imigrantom na zdobycie zielonych kart przez loterię wizową, ich mniejszy odsetek – nieco ponad połowa powiedziała, że popiera propozycję zakończenia programu.
Ankieta Reuters / Ipsos została przeprowadzona online w języku angielskim w całych Stanach Zjednoczonych na grupie 1 278 osób dorosłych.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e