Andrzej Duda zaprzysiężony na prezydenta Polski

Andrzej Duda złożył w czwartek przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie więc objął urząd Prezydenta RP. Dziś także odebrał insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski, przejął również zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi.

Przed Zgromadzeniem Narodowym Duda, w towarzystwie małżonki Agaty, złożył uroczystą przysięgę: “Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę zakończył słowami: “Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie prezydent wygłosił orędzie.

Na początku wystąpienia, Duda podziękował swoim poprzednikom, przede wszystkim Lechowi Kaczyńskiemu, obok którego – jak zaznaczył, dojrzewał do polityki.

… Chciałem powiedzieć, że uczynię wszystko, żeby nie zawieść tych oczekiwań. Dotrzymam zobowiązań wyborczych, które składałem, choć wielu dzisiaj w to wątpi. Ale ja jestem człowiekiem niezłomnym i jestem człowiekiem wiary. Wierzę, że to możliwe i że zdołam to zrobić. Wierzę, że to możliwe i że zdołam to zrobić. Przede wszystkim tych najważniejszych: zobowiązania do przygotowania i złożenia projektu ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku po to, żeby ulżyć najbiedniejszym. Zobowiązania do tego, aby złożyć projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny.”- mówił prezydent Duda.

„Druga sprawa to bezpieczeństwo, przede wszystkie bezpieczeństwo militarne. Najważniejsza w tym zakresie jest budowa silnej, dobrze wyposażonej polskiej armii. To ogromnie ważne zadanie na najbliższe lata, bo to podstawowa gwarancja niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa obywateli. To wielkie zadanie dla nas wszystkich, ale przede wszystkich dla prezydenta, który jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych ma współdziałać w czasach pokoju z ministrem obrony narodowej… Na najbliższy czas to także wzmocnienie gwarancji sojuszniczych w Sojuszu Północnoatlantyckim, którego na szczęście jesteśmy członkiem. I tutaj trzeba sprawę postawić jednoznacznie. Potrzebujemy większych gwarancji ze strony NATO… Polityka międzynarodowa to przede wszystkim poprawne stosunki z sąsiadami, o to trzeba niezwykle dbać. Dobre stosunki sąsiedzkie są ważne, one wzmacniają bezpieczeństwo. W tym kierunku także powinniśmy działać. Tam gdzie sytuacja jest trudna, powinniśmy podjąć zwiększone wysiłki, ale powinniśmy rozmawiać także z naszymi partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej, na północ od basenu Morza Bałtyckiego aż po Adriatyk. Trzeba szukać tego, co wspólne. Trzeba szukać tego, co łączy także w przestrzeni międzynarodowej. Budować wspólnotę. Dziś Polacy też tego bardzo oczekują. Dobre stosunki są gwarancja spokoju i bezpieczeństwa” – kontynuował Duda.

W swoim orędziu wspomniał także o Polonii. “Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących. W związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą, po to aby te zadania aktywnie podjąć. Można w nich wskazać kilka grup. Pierwsze to Polonia, której przedstawiciele często zajmują eksponowane stanowiska w polityce w niektórych krajach, w biznesie. Oni myślą o Polsce, czują się Polakami, chcą pomóc, ale potrzebują łączności z krajem, potrzebują tego, żeby do nich wyciągnąć rękę, potrzebują tego, żeby właśnie z nimi także współdziałać dla dobra Rzeczypospolitej. Chcę to działanie podjąć. Jest wśród nich wielu młodych ludzi, wielu młodych Polaków, którzy urodzili się za granicą, ale o Polsce cały czas pamiętają, bo wychowano ich w polskiej tradycji. Ale to także Polacy, którzy przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat pozostali pozostawieni na Wschodzie. To także ci, którzy zostali tam wywiezieni. Wielu z nich chciałoby wrócić – i to jest zadanie, powiedziałbym, dziejowe dla polskiego państwa. Sprawdzian, czy jesteśmy w stanie temu podołać, żeby spełnić to wielkie marzenie wielu z nich. Dzisiaj trzeba ich wspierać, trzeba ich wspierać po to, aby mogli krzewić tam polską kulturę, trzeba wspierać ich po to, aby młodzi o Polsce nie zapominali. To wielkie zadanie państwa, finansowe i organizacyjne. Ta pomoc jest bardzo potrzebna. W tym zakresie także będę chciał zdecydowanie działać” – mówił prezydent Andrzej Duda.

Po uroczystości zaprzysiężenia, para prezydencka Agata i Andrzej Dudowie spotkali się z Bronisławem i Anną Komorowskimi. Prezydent Duda pożegnał Komorowskiego w hallu głównym Sejmu.

Następnie prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji i wicemarszałkowi Senatu VI kadencji Maciejowi Płażyńskiemu, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej, a także pod znajdującą się w Sejmie tablicą upamiętniającą 18 parlamentarzystów, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem oraz przed tablicą upamiętniających posłów i senatorów poległych w II wojnie światowej.

Nowo zaprzysiężony prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek w gabinecie marszałka Sejmu z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu. Następnie udał się do Gabinetu Prezydenta RP, który znajduje się w korytarzu marszałkowskim w budynku Sejmu.

Po uroczystości zaprzysiężenia, para prezydencka wzięła udział we mszy świętej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela inaugurującej prezydenturę Dudy. Mszy św. przewodniczył przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, a homilię wygłosił prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak.  
   
Po mszy, para prezydencka udała się do Zamku Królewskiego, gdzie odbyła się uroczystość przekazania prezydentowi odznak: Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.
    
Następnie Agata i Andrzej Dudowie zostali uroczyście powitani w Pałacu Prezydenckim przez szefa kancelarii prezydenta Komorowskiego Jacka Michałowskiego. Stamtąd Andrzej Duda udał się na plac Piłsudskiego, gdzie złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza, wpisał się do księgi pamiątkowej i przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi RP. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów reprezentacyjnych

“Musimy mieć silną polską armię, która będzie mogła w każdej chwili stanąć w obronie ojczyzny. (…) Jedna jest polska armia, jedno jest wojsko i jedna jest Polska” – mówił prezydent na placu Piłsudskiego.

W drodze do Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda zatrzymał się przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, gdzie złożył wieniec. Nowozaprzysiężonego prezydenta witały wiwatujące tłumy.

Prezydent Duda wygłosił przemówienie do zebranych przed Pałacem Prezydenckim.
“Nie słuchajcie tego, co mówią. To są bzdury” – mówił o tych, którzy krytykują jego pomysły dotyczące gospodarki Polski. Miał tu przede wszystkim na myśli podniesienie kwoty wolnej od podatku i obniżenie wieku emerytalnego.
“Zrobię wszystko co w mojej mocy, by to, co obiecałem i wiele więcej zrealizować” – po raz kolejny zapewniał prezydent… “Wystarczy zacząć naprawiać polską gospodarkę, a tak naprawdę pieniądze z tego systemu znajdą się natychmiast” – dodał.

Andrzej Duda mówił także o sytuacji w Polsce: “Tracimy nasz kraj, gdy znikają kolejne instytucje, czy to połączenia komunikacyjne, instytucje kultury, szkoły, muzea, domy kultury”. Zadeklarował, że Pałac Prezydencki będzie otwarty na duże, reprezentatywne inicjatywy społeczne.
Wspomniał, że zależy mu na jedności narodowej. Mówił, że wierzy w to, że podziały w Polsce znikną raz na zawsze, nie tylko na chwilę.

EJ
Zdjęcie: Facebook prezydenta Andrzeja Dudy

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e