24/7 Wall St./ W którym powiecie w każdym ze stanów jest największy problem narkotykowy

W październiku 2017 r. prezydent Donald Trump ogłosił, że kryzys opioidowy w kraju jest stanem zagrożenia zdrowia publicznego. Deklaracja nastąpiła po dramatycznym wzroście liczby zgonów związanych z przedawkowaniem narkotyków z udziałem opioidów w Stanach Zjednoczonych. 24/7 Wall St. dokonało przeglądu liczby zgonów spowodowanych przez zażywanie substancji kontrolowanych, by określić powiaty, w których jest największy problem narkotykowy w każdym ze stanów.

Liczba zgonów z powodu przedawkowania wzrosła od 2000 do 2016 r. blisko pięciokrotnie. W tym okresie ponad 600 000 Amerykanów zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Ilość odnotowanych zgonów, spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w samym 2016 r. przewyższyła liczbę zgonów związanych z AIDS w 1995 r., czy ofiar Amerykanów, którzy stracili życie w wojnie w Wietnamie. Podczas gdy epidemia opioidowa pochłonęła życie i przebiła się przez niemal każdą społeczność w Ameryce, niektóre części kraju ucierpiały znacznie bardziej niż inne. Obszary najbardziej podatne na zagrożenia to często te zamieszkiwane przez osoby o niskich dochodach i niskim poziomie wykształcenia, a także o wysokim ubóstwie i bezrobociu.

Aby określić powiaty, w których jest największy problem narkotykowy w każdym ze stanów, 24/7 Wall St. dokonało przeglądu liczby zgonów spowodowanych przez zażywanie substancji kontrolowanych – w tym niezamierzonych przypadków przedawkowania, samobójstw, zabójstw i nieokreślonych przyczyn, jakie przypadają na 100 000 mieszkańców w okresie od 2012 do 2016 r. Porównano je z danymi z aplikacji internetowej WONDER Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób.

W stanie Nowy Jork, to w powiecie Sullivan, gdzie populacja wynosi 75 818, odnotowano największy problem z narkotykami
Roczne zgony z powodu narkotyków na 100 000 mieszkańców: 19,9 (powiat) 15,1 (stan)
Zgony związane z zażywaniem narkotyków w latach 2012-16: 77 (powiat) 11 896 (stan)
Wskaźnik ubóstwa w tym rejonie wyniósł 17,1%.

Z kolei w New Jersey, to powiat Camden z liczbą 511,145 mieszkańców ma największy narkotykowy problem.
Roczne zgony narkotyków na 100 000 mieszkańców: 19,0 (powiat) 17,5 (stan)
Zgony związane z zażywaniem narkotyków w latach 2012-16: 489 (powiat) 6 272 (stan)
Wskaźnik ubóstwa w tym powiecie wyniósł 13,3%

Szczegóły na stronie: https://247wallst.com/special-report/2018/03/19/counties-with-the-worst-drug-problem-in-every-state/2/

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e