Daily Archives: 02/01/2018

Darmowe tablety dla nowojorskich więźniów

Osadzeni w więzieniach w stanie Nowy Jork wkrótce będą mieli dostęp do tabletów. Urządzenia trafią do nich jeszcze w tym roku.

Departament ds. Więziennictwa informuje, że około 51.000 więźniów będzie mogło korzystać z darmowych tabletów do komunikowania się z rodziną. Mają im także pomóc w ich edukacji, gdy są za kratkami. Będą mogli złożyć zażalenia czy wysłać pocztę elektroniczną do rodziny.

Wiele nowojorskich stołówek szkolnych z rażącymi naruszeniami sanitarnymi

Według najnowszego raportu, prawie połowa stołówek szkolnych w Nowym Jorku otrzymała w zeszłym roku upomnienie za co najmniej jedno rażące wykroczenie za niedostarczające stosowanie się do przepisów związanych z przygotowywaniem wyżywienia, higieną czy warunkami sanitarnymi.

W raporcie opracowanym przez NYCity News Service – serwis informacyjny dla studentów CUNY Graduate School of Journalism – stwierdzono, że około 700 szkolnych stołówek zostało wymienionych w meldunku za co najmniej jedno krytyczne wykroczenie, a inspektorzy ds. zdrowia stwierdzili, że średnio odnotowali dwa uchybienia na podczas jednej wizyty w szkole.

202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r.

W ubiegłym roku wnioski dotyczące legalizacji pobytu złożyło odpowiednio o 33 i 71 proc. osób więcej niż w 2016 oraz 2015 r. O zezwolenia na pobyt ubiegało się 192 tys. obcokrajowców z państw trzecich (spoza UE).

Z danych Urzedu ds. Cudzoziemców wynika, że w 2017 r. pobyt zarejestrowało także 10 tys. osób pochodzących z państw Unii Europejskiej. Większość, ok. 62 proc. wszystkich wniosków złożyli obywatele Ukrainy. Najczęściej cudzoziemcy przybywają do Polski w związku z chęcią podjęcia pracy.

Polska: Budżet za 2017 r. z rekordowo niskim deficytem. Pomógł VAT

Dochody budżetu państwa w 2017 r. według szacunkowych danych wyniosły 350,5 mld zł,
wydatki 375,9 mld zł, tj.. 97,7 proc., a deficyt 25,4 mld zł, tj..42,7 proc. w porównaniu do roku 2017.

Minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że „deficyt budżetu państwa w 2017 r. był on niższy o 20,8 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2016 r. (46,2 mld zł) i okazał się jednym z najniższych w ostatnich latach. Tak niski deficyt nie jest zaskoczeniem i ukształtował się na oczekiwanym poziomie. Jest on efektem, co należy podkreślić, m.in. bardzo dobrej ściągalności dochodów budżetowych, w szczególności podatku VAT”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e