20% młodych bezdomnych osób w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie to ofiary handlu ludźmi

Handel młodymi ludźmi to nie tylko problem w krajach rozwijających się. Zgodnie z nowymi badaniami, prawie jedna piąta bezdomnej młodzieży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pada ofiarą handlu ludźmi.

Zdaniem ekspertów i obrońców praw człowieka, handel ludźmi w Filadelfii to zjawisko powszechne, ma miejsce każdego dnia.
Jak powiedział John Ducoff, dyrektor Covenant House w Pensylwanii, instytucji, która świadczy usługi dla osób potrzebujących pomocy, wiele ofiar handlu ludźmi to bezdomna młodzież.

W badaniu stwierdzono, że około jedna piąta wszystkich bezdomnych młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych to ofiary handlu ludźmi, często w celach seksualnych.
Wykazano również, że zjawiskiem handlu ludźmi “nieproporcjonalnie dotknięta” jest też młodzież środowiska LGBTQ. Stanowiła ona prawie 20 procent ankietowanych osób. W przypadku jednej trzeciej to ofiary handlu seksem.

Filadelfia znalazła się wśród kilkunastu badanych miast, wraz z Toronto i Vancouver w Kanadzie. Pozostałe miasta to: Anchorage, Atlanta, Detroit, Fort Lauderdale, Floryda, Los Angeles, Nowy Orlean, Oakland, Kalifornia, Phoenix, Arizona, St Louis i Waszyngton.

Raport zatytułowany “Praca i handel seksem wśród bezdomnej młodzieży” składa się z dwóch badań, w tym dotyczącego wykorzystania seksualnego i nielegalny handel ludźmi i wykorzystywanie ich jako siłę roboczą.
Przeprowadzono wywiady z ponad 900 bezdomnymi młodymi ludźmi, którzy głównie korzystają z usług Covenant House, organizacji pomagającej bezdomnym dzieciom i młodzieży.
Blisko co piątą osoba, z którymi przeprowadzono wywiady, padła ofiarą jakiejś formy handlu ludźmi, która mogłaby również dotyczyć narkotyków. Młodzież, która rozmawiała z naukowcami, miała ukończone 21 lat.
Około 20 procent bezdomnych młodych osób stwierdziło, że podło ofiarą handlu ludźmi, wykorzystując ich seksualnie, przymusowej pracy lub obu przypadków. 15 procent osób zostało wykorzystanych seksualnie, 7,4 procent zostało przetransportowanych do pracy, a 3 procent dotyczyło obydwu sytuacji. Spośród badanej bezdomnej młodzieży, z handlem ludźmi miało do czynienia 40,5 proc. Kobiet i 25,3 procent mężczyzn.

Covenant House w Filadelfii od niedawna oferuje 76 łóżek dla bezdomnych młodych ludzi. John Ducoff, dyrektor Covenant House w Pensylwanii powiedział, że choć jest to krok we właściwym kierunku, trzeba zrobić znacznie więcej, zarówno w mieście, jak i w całym kraju, aby zapewnić wsparcie dla potrzebującej młodzieży.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
e